Právní doložka

Provozovatelem služeb informačních serverů EBE je obchodní společnost European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382 (dále také jako "provozovatel"). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892. Servery EBE jsou veškeré informační servery EBE provozované společností EBE na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů EBE všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

Všechna práva k datům, jejich zpracování a setřídění na stránkách serverů EBE jsou, pokud není uvedeno jinak (viz Právní doložka), výslovným majetkem obchodní společnosti European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 (dále také jako "EBE"). Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití uživatelů těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti EBE je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronických médií a písemných komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti EBE je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran.

Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, § 2, odst. 2 v platném znění. Obchodní společnost EBE je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Je přísně zakázáno do duševního vlastnictví EBE jakkoli zasahovat, zapracovávat ho do dalších duševních vlastnictví, zařazovat ho do souborných děl či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. V takových případech je vždy vyžadováno samostatné písemné smluvní ujednání ze strany společnosti EBE pro každý takový případ.

Data v rubrice "Dražby majetku" jsou, pokud není uvedeno jinak, data pořizovaná dražebníky, kteří předmětné dražby pořádají, případně jejich zástupci - inzerenty. Společnost EBE do těchto dat nezasahuje a nenese za jejich pravdivost a soulad s právním řádem ČR jakoukoli odpovědnost. Pokud není uvedeno výslovně jinak, veškeré částky jsou v rámci této rubriky zaokrouhlovány matematicky na celé koruny. V rámci služby "Prodej v e-dražbě" poskytuje společnost EBE na základě udělení / neudělení příklepu dražebníkovi "Záznam o průběhu dražby".

Informace zveřejňované na serveru HelpGDPR.cz jsou určené pouze pro interní účely přípravy objednatele na GDPR. Jejich jakýkoli přeprodej, půjčování či poskytování třetím stranám zdarma či za úplatu je výslovně zakázán. Databáze serveru HelpGDPR.cz jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost EBE je pořizovatelem databází zveřejněných na serveru HelpGDPR.cz ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 26. ledna 2023.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů EBE:

Provozovatel

Obchodní společnost:European Business Enterprise, a.s.
Kontaktní adresa:Spojovací 428, 251 63 Strančice
IČO:25130382
DIČ:CZ25130382
E-mail:info@statnisprava.cz
Internet:www.ebe.cz


Související odkazy


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz