Právní doložka

Provozovatelem služeb informačních serverů PragoData je obchodní společnost PragoData a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05433622 (dále jako provozovatel nebo PragoData). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21892. Servery PragoData jsou veškeré informační servery PragoData provozované společností PragoData na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů PragoData všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

Všechna práva k datům, jejich zpracování a setřídění na stránkách serverů PragoData jsou, pokud není uvedeno jinak, výslovným majetkem společnosti European Business Enterprise, a.s. se sídlem Masarykovo nám. 14/10, 251 01 Říčany, IČO 25130382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 (dále jen EBE), a data jsou společností PragoData užívána na základě licence udělené společností EBE. Data na stránkách serverů PragoData jsou určena pouze pro informativní osobní využití uživatelů těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PragoData je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů PragoData (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti PragoData), a to včetně šíření prostřednictvím elektronických médií a písemných komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PragoData je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů PragoData v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů PragoData jsou ochrannými známkami a právy třetích stran.

Databáze zveřejněné na serverech PragoData jsou autorským dílem dle ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Společnost EBE je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech PragoData ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Data v rubrice "Volná místa v ČR" jsou, pokud není uvedeno jinak, beze změn přebírána ze zdroje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a objednatelů služeb serveru PragoData.

Data v rubrice "Dražby majetku" jsou, pokud není uvedeno jinak, data pořizovaná dražebníky, kteří předmětné dražby pořádají, případně jejich zástupci - inzerenty. Společnost PragoData do těchto dat nezasahuje a nenese za jejich pravdivost a soulad s právním řádem ČR jakoukoli odpovědnost. Pokud není uvedeno výslovně jinak, veškeré částky jsou v rámci této rubriky zaokrouhlovány matematicky na celé koruny. V rámci služby "Prodej v e-dražbě" poskytuje společnost PragoData na základě udělení / neudělení příklepu dražebníkovi "Záznam o průběhu dražby".

Informace zveřejňované na serveru HelpGDPR.cz jsou určené pouze pro interní účely přípravy objednatele na GDPR. Jejich jakýkoli přeprodej, půjčování či poskytování třetím stranám zdarma či za úplatu je výslovně zakázán. Databáze serveru HelpGDPR.cz jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost EBE je pořizovatelem databází zveřejněných na serveru HelpGDPR.cz ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 18. ledna 2021.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů PragoData:

Provozovatel

Obchodní společnost:PragoData a.s.
Kontaktní adresa:Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
Telefon:(+420) 739 012 615
IČO:05433622
DIČ:CZ05433622
E-mail:info@pragodata.com
Internet:www.pragodata.com


Související odkazy


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz