Mimořádná akce ČOI zajistila zboží v hodnotě téměř 700 tisíc


Rok 2016 byl pro české projekty v programu LIFE rekordní


MŠMT ke zveřejnění testů společných přijímacích zkoušek