Podmínky registrace

1. Provozovatelem serveru je obchodní společnost PragoData a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO 05433622 (dále jako provozovatel nebo PragoData). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21892.

2. Server je jedním ze serverů PragoData, na kterých jsou provozovány služby provozovatele. Tyto podmínky registrace jsou platné pro všechny servery PragoData, na kterých je provozována registrace uživatelů. Servery PragoData jsou veškeré informační servery PragoData provozované společností PragoData na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů PragoData všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

3. Pro vybrané služby a stránky serverů PragoData je vyžadována registrace uživatelů. Registrovat se může i uživatel serverů PragoData, který konkrétní server PragoData, jeho stránky ani služby nehodlá dále využívat. Registrace uživatelů k serverům PragoData je zdarma.

4. Uživatelem serverů PragoData je jakákoli fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který projeví zájem o využití služeb serverů PragoData a/nebo který získá informace z komunikačních rozhraní serverů PragoData a/nebo který projeví zájem o získání informací z komunikačních rozhraní serverů PragoData.

5. Uživatel je při registraci povinen sdělovat provozovateli údaje pravdivě a úplně.

6. Pro registraci uživatelů serverů PragoData se využívá registrační formulář, který je vystaven na stránkách serverů PragoData, obsahuje konkrétní informace o uživateli nutné pro jeho registraci, podmínky registrace a povinný souhlas uživatele s podmínkami registrace. Registrace je dokončena aktivací uživatelského účtu - ověřením e-mailové adresy uživatele. Uživatel aktivuje svůj účet spuštěním odkazu, který obdrží od provozovatele do e-mailové schránky uvedené při registraci. Nebude-li uživatelem účet aktivován do 10 dnů od registrace, vyhrazuje si provozovatel právo účet zrušit.

7. Poskytnutím údajů v registračním formuláři uvedených souhlasí uživatel bezvýhradně s tím, aby tyto údaje provozovatel zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které provozovatel přímo ovládá, stejně jako i které provozovatele přímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jako provozovatel. Nakládání s osobními údaji uživatelů serverů PragoData se řídí zásadami zpracování osobních údajů uživatelů serverů PragoData.

8. Uživatel serverů PragoData se zavazuje dodržovat provozní řád - podmínky přístupu. V případě zpoplatněných služeb serverů PragoData se současně zavazuje dodržovat i obchodní podmínky. Uživatel svojí registrací souhlasí s tím, že porušení těchto podmínek může mít za následek zrušení jeho registrace a další kroky v podmínkách uvedené.

9. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za činnost uživatelů serverů PragoData.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat od registrovaných uživatelů poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které registraci vyžadují.

11. Souhlas s podmínkami registrace se potvrzuje při registraci uživatele serverů PragoData zaškrtnutím pole “Souhlasím s podmínkami registrace ... “ při registraci na registračním formuláři.

12. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky registrace měnit. Změny podmínek registrace jsou pro uživatele serverů PragoData závazné od okamžiku jejich zveřejnění.


Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 18. ledna 2021.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů PragoData:

Provozovatel

Obchodní společnost:PragoData a.s.
Kontaktní adresa:Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
Telefon:(+420) 739 012 615
IČO:05433622
DIČ:CZ05433622
E-mail:info@pragodata.com
Internet:www.pragodata.comwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz