Podmínky registrace

1. Provozovatelem serveru je obchodní společnost European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382, (dále jen "společnost EBE" nebo "EBE"). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892.

2. Server je jedním ze serverů EBE, na kterých jsou provozovány služby provozovatele. Tyto podmínky registrace jsou platné pro všechny servery EBE, na kterých je provozována registrace uživatelů. Servery EBE jsou veškeré informační servery EBE provozované společností EBE na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů EBE všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

3. Pro vybrané služby a stránky serverů EBE je vyžadována registrace uživatelů. Registrovat se může i uživatel serverů EBE, který konkrétní server EBE, jeho stránky ani služby nehodlá dále využívat. Registrace uživatelů k serverům EBE je zdarma.

4. Uživatelem serverů EBE je jakákoli fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který projeví zájem o využití služeb serverů EBE a/nebo který získá informace z komunikačních rozhraní serverů EBE a/nebo který projeví zájem o získání informací z komunikačních rozhraní serverů EBE.

5. Uživatel je při registraci povinen sdělovat provozovateli údaje pravdivě a úplně.

6. Pro registraci uživatelů serverů EBE se využívá registrační formulář, který je vystaven na stránkách serverů EBE, obsahuje konkrétní informace o uživateli nutné pro jeho registraci, podmínky registrace a povinný souhlas uživatele s podmínkami registrace. Registrace je dokončena aktivací uživatelského účtu - ověřením e-mailové adresy uživatele. Uživatel aktivuje svůj účet spuštěním odkazu, který obdrží od provozovatele do e-mailové schránky uvedené při registraci. Nebude-li uživatelem účet aktivován do 10 dnů od registrace, vyhrazuje si provozovatel právo účet zrušit.

7. Poskytnutím údajů v registračním formuláři uvedených souhlasí uživatel bezvýhradně s tím, aby tyto údaje provozovatel zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které provozovatel přímo ovládá, stejně jako i které provozovatele přímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jako provozovatel. Nakládání s osobními údaji uživatelů serverů EBE se řídí zásadami zpracování osobních údajů uživatelů serverů EBE.

8. Uživatel serverů EBE se zavazuje dodržovat provozní řád - podmínky přístupu. V případě zpoplatněných služeb serverů EBE se současně zavazuje dodržovat i obchodní podmínky. Uživatel svojí registrací souhlasí s tím, že porušení těchto podmínek může mít za následek zrušení jeho registrace a další kroky v podmínkách uvedené.

9. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za činnost uživatelů serverů EBE.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat od registrovaných uživatelů poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které registraci vyžadují.

11. Souhlas s podmínkami registrace se potvrzuje při registraci uživatele serverů EBE zaškrtnutím pole “Souhlasím s podmínkami registrace ... “ při registraci na registračním formuláři.

12. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky registrace měnit. Změny podmínek registrace jsou pro uživatele serverů EBE závazné od okamžiku jejich zveřejnění.


Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 26. ledna 2023.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů EBE:

Provozovatel

Obchodní společnost:European Business Enterprise, a.s.
Kontaktní adresa:Spojovací 428, 251 63 Strančice
IČO:25130382
DIČ:CZ25130382
E-mail:info@statnisprava.cz
Internet:www.ebe.czwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz