MMR nabídne přes 401 milionů korun na vybavení pro základní umělecké školy a volnočasová centra

Více než 401 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na vybudování a modernizaci prostor středisek volného času a základních uměleckých škol. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští dvě výzvy na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

„Díky těmto výzvám bude možné vybudovat, rekonstruovat, vybavit nebo koupit multimediální učebny pro výuku cizích jazyků, chemické a biologické laboratoře, svářecí dílny, CNC stroje a další pomůcky pro praktickou výuku,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzvy se zaměřují na vybudování, modernizaci a vybavení odborných prostor, ve kterých probíhá výuka v oblasti přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků nebo práce s digitálními technologiemi. Dotaci z IROP mohou využít střediska volného času, jako jsou například domy dětí a mládeže a základní umělecké školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.  

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury jde ruku v ruce se zkvalitněním výuky. Tyto investice mohou podnítit zájem žáků o nové technologie nebo přírodní vědy a v budoucnu zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. Přispějí také ke kvalitnímu trávení volného času dětí.

87. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 250 261 046 korun z EFRR. 88. výzva IROP podpoří projekty na území přechodových regionů, přiděleno je v ní 150 925 726 korun z EFRR. 

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. 

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP


17.10.2023 (autor Redakce)Související

Podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025

vydáno 30.01.2024

Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025. Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku lze poprvé podat zcela online s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority....

Téma: Vzdělávání

Příspěvek VZP bude možné využít i na lyžařský výcvik

vydáno 07.01.2024

Na sportovní a pohybové aktivity VZP dětem a mladistvým do 18 let v roce 2024 přispěje 2 000 korun, tedy dvojnásobek letošní částky. Právě z tohoto programu mohou rodiče využít příspěvek na uhrazení části nákladů spojených s lyžařským výcvikem. K dalším možnostem, kde prostředky pomohou, je například úhrada...

Téma: Volný čas a cestování / Vzdělávání

Dálniční známky v roce 2024

vydáno 19.12.2023

Dálniční známky

Téma: Doprava / Volný čas a cestování


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz