Podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025

Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025. Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku lze poprvé podat zcela online s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority. Bez ní je možné přihlášku v systému DiPSy vyplnit a následně vytisknout a poslat. Nadále zůstává v platnosti i možnost podat přihlášku "papírově". Nově se mohou uchazeči hlásit až na tři školy/obory.

Všechny potřebné informace i přístup do systému DiPSy najdou uchazeči a jejich zákonní zástupci na adrese https://www.prihlaskynastredni.cz.  

Ministerstvo školství rozhodlo o zavedení digitalizace přijímacího řízení s cílem usnadnit proces přihlašování a zpřehlednit rozřazování uchazečů do škol na základě jejich preferencí a toho, jak u přijímacích zkoušek uspěli. Díky digitalizaci procesu už uchazeči a jejich zákonní zástupci nebudou obcházet školy se zápisovými lístky, které se ruší. Systém sám přiřadí uchazeče do škol podle jejich výsledků a pořadí škol uvedených na přihlášce, které je ale nově závazné.

V případě, že uchazeč odmítne na školu, kam byl přiřazen, nastoupit a vzdá se svého místa, nepostoupí automaticky na školu zapsanou na nižší pozici, i kdyby tam také uspěl. Musí podat novou přihlášku do druhého kola.

Podání přihlášky přes systém DiPSy je velmi jednoduché. Systém DiPSy je napojen na registr obyvatel a při využití elektronické identity občana po přihlášení vyhledá příslušného uchazeče a nabídne přihlášku předvyplněnou základními údaji o uchazeči. Po vyplnění celé přihlášky a případném vložení oskenovaných či ofocených příloh (podle toho, co která škola v rámci přijímacího řízení požaduje) se přihláška jedním klikem odešle. To je vše, není třeba nic tisknout, nic se nikam nenosí. Ředitelé středních škol přihlášku i s přílohami v systému najdou.

Další možností, kterou systém DiPSy nabízí, je podání přihlášky bez identity občana či jiné národní identifikační autority. Zde už však nelze využít propojení s registrem obyvatel, je nutné celou přihlášku v systému DiPSy vyplnit. Následně bude na email přihlašovatele zaslán výpis, který je nutné vytisknout, podepsat a výpisy fyzicky odnést na všechny školy, kam se uchazeč hlásí.

Přihlásit se až na tři další obory mohou i uchazeči, kteří si na podzim podali přihlášku na obory s talentovými zkouškami. V únoru tak mohou napsat do přihlášky až pět oborů – k maximálně dvěma talentovým, kam se hlásili na podzim, si mohou vybrat tři další obory, maturitní i nematuritní.


30.01.2024 (autor Redakce)Související

Podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025

vydáno 30.01.2024

Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025. Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku lze poprvé podat zcela online s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority....

Téma: Vzdělávání

Příspěvek VZP bude možné využít i na lyžařský výcvik

vydáno 07.01.2024

Na sportovní a pohybové aktivity VZP dětem a mladistvým do 18 let v roce 2024 přispěje 2 000 korun, tedy dvojnásobek letošní částky. Právě z tohoto programu mohou rodiče využít příspěvek na uhrazení části nákladů spojených s lyžařským výcvikem. K dalším možnostem, kde prostředky pomohou, je například úhrada...

Téma: Volný čas a cestování / Vzdělávání

Aplikace k procvičování testů k přijímacím zkouškám

vydáno 24.11.2023

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) připravilo novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let.

Téma: Vzdělávání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz