Výzvy IROP na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Více než 1,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek. Podpora zvýší atraktivitu turistických cílů v České republice.

„Rozvoj českého kulturního dědictví patří mezi dlouhodobé priority našeho ministerstva. Těší mě, že prostřednictvím IROP můžeme opět podpořit památky po celé České republice. Finance pomůžou například s modernizací návštěvnických center a expozic, s vybudováním a opravou parků a parkovišť nebo s ochranou a zabezpečením památek. Zvýší se tak atraktivita podpořených památek,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Současné programové období IROP 2021–2027 navazuje na předchozí úspěšnou podporu památek v letech 2014–2020, ve kterých evropské peníze podpořily například obnovu hradu Karlštejn, hradu Kost, revitalizaci zámku Telč, arcibiskupského zámku Kroměříž nebo opravu Sázavského kláštera. Nové výzvy se zaměří na národní kulturní památky a památky ze seznamů UNESCO, které nebyly podpořené v předchozím období, přičemž tato podmínka se netýká plánované výzvy pro ITI.

51. výzva IROP je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů, k dispozici je v ní 1 005 944 611 korun z EFRR. 52. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodových regionů, přiděleno je v ní 566 508 800 korun z EFRR. O podporu mohou žádat vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření. Žádosti je možné podávat od 14. června 2023 do 13. prosince 2023.

Ministerstvo pro místní rozvoj letos v létě zveřejní další možnosti podpory památek. V červnu vyhlásí výzvu pro městské aglomerace ITI s částkou 1,9 mld. korun a v červenci pro komunitně vedený místní rozvoj s finančním balíčkem 796 mil. korun. 

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.


29.05.2023 (autor Redakce)Související

Příspěvek VZP bude možné využít i na lyžařský výcvik

vydáno 07.01.2024

Na sportovní a pohybové aktivity VZP dětem a mladistvým do 18 let v roce 2024 přispěje 2 000 korun, tedy dvojnásobek letošní částky. Právě z tohoto programu mohou rodiče využít příspěvek na uhrazení části nákladů spojených s lyžařským výcvikem. K dalším možnostem, kde prostředky pomohou, je například úhrada...

Téma: Volný čas a cestování / Vzdělávání

Dálniční známky v roce 2024

vydáno 19.12.2023

Dálniční známky

Téma: Doprava / Volný čas a cestování

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovitostem s neznámými vlastníky

vydáno 30.11.2023

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se od roku 2014 do 31. října 2023 přispěl k vyřešení 59 037 nemovitostí s nesprávně zapsaným vlastníkem a zahájil šetření u 98 706 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (62 %...

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz