Výchovné bude v lednu 2023 vypláceno společně se starobním důchodem nebo formou doplatku

Poživatelkám starobního důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 bude starobní důchod za výchovu dětí zvyšován automatizovaně, a to o 500 Kč za každé dítě, které bylo ženě zohledněno pro stanovení důchodového věku nebo které má uvedeno v tzv. základních registrech. Většina důchodkyň obdrží výchovné současně s lednovou splátkou důchodu. Pouze u žen, které pobírají starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního, bude výchovné za leden rozesláno formou doplatku koncem ledna 2023.

Podle zákona č. 323/2021 Sb. mají nárok na zvýšení starobního důchodu bez žádosti ženy, kterým byl důchodový věk stanoven se zohledněním vychovaných dětí, tj. důchod bude zvýšen automaticky o 500 Kč za každé dítě, které ČSSZ eviduje jako vychované u žádosti o starobní důchod. Zvýšení starobního důchodu tak bylo možné připravit již v předstihu koncem roku 2022, aby výchovné bylo již od lednového termínu splatnosti součástí pravidelné měsíční splátky starobního důchodu.

Ženy, které původně pobíraly invalidní důchod a ke změně na starobní důchod došlo až v 65 letech ze zákona tzv. transformací, mají nárok na automatizované zvýšení o výchovné na základě evidence dětí v tzv. základních registrech (vedených Ministerstvem vnitra) až na základě zákona č. 455/2022 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů až 28. 12. 2022, tedy v okamžiku, kdy byla lednová valorizace již kompletně připravena. Proto bude výchovné těmto ženám zpočátku vyplaceno formou samostatného doplatku.

Doplatek výchovného za období od ledna 2023 do zařízení pravidelné výplaty důchodu ve výši, která již zahrnuje zvýšení starobního důchodu za vychované děti, bude poukázán poštovní poukázkou nebo na účet podle způsobu výplaty důchodu, a to koncem ledna 2023. O zvýšení procentní výměry starobního důchodu o výchovné budou tyto ženy informovány samostatným oznámením, které bude také rozesíláno koncem ledna 2023. Informace o výši doplatku bude uvedena ve zprávě na poštovní poukázce nebo na výpisu z účtu.


04.01.2023 (autor Redakce)Související

Informace ČSSZ k podávání žádostí o důchod

vydáno 29.05.2024

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o možnostech podání žádosti o důchod. Žádost o kterýkoliv důchod můžete podat pouze dvěma způsoby. Osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Téma: Důchody

Příručka pro nastávající rodiče

vydáno 16.05.2024

Česká správa sociálního zabezpečení s Úřadem práce ČR vydala aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče.

Téma: Nemocenské pojištění / Sociální zabezpečení

Zvýšení důchodů od ledna 2024

vydáno 13.12.2023

Pravidelná valorizace zvýší od 1. ledna 2024 důchody přiznané před tímto dnem o 360 Kč. Valorizace se bude týkat všech druhů důchodů (starobních, invalidních, vdovských/vdoveckých i sirotčích). Změnu provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ni žádat. Nově budou valorizační...

Téma: Důchody


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz