Úspory, sociální odpovědnost a ekologie jdou dohromady

Od dubna 2015 je úklid v hlavní budově Ministerstva práce a sociálních věcí zajišťován na základě veřejné zakázky, kde si MPSV vedle snahy o snížení nákladů vyhradilo nově další dvě podmínky. Úklid musí být prováděn ekologicky, včetně dodávek ekologicky šetrného spotřebního zboží. A nejméně dvě osoby z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, musí být z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob.

„Tento typ zakázky byl vhodný pro pilotní vyzkoušení takzvaného odpovědného zadávání na našem ministerstvu. Právě v této zakázce navíc bylo možné využít jak sociální, tak i environmentální požadavky,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Osobně jsem potěšena, že nabídnout práci dlouhodobě nezaměstnaným už umíme i v rámci veřejných zakázek našeho úřadu,“ doplnila ministryně.

Když MPSV v polovině roku 2014 uvažovalo o vypsání veřejné zakázky na úklid hlavní budovy Na Poříčním právu, využilo příhodnou situaci pro začlenění sociálních a environmentálních kritérií do této zakázky, které odpovídají konceptu odpovědného zadávání, ke kterému se MPSV přihlásilo. Ten je postaven na předpokladu, že nákup produktů a služeb lze realizovat způsobem, kdy zadavatel získává maximální hodnotu za peníze z hlediska vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku a současně při minimálních škodách na životním prostředí.

„V současné době není určitě běžné, že by veřejní zadavatelé poptávali ekologický úklid jako celek, a současně požadovali zaměstnat několik dlouhodobě nezaměstnaných osob, šli nad rámec standardně využívaného náhradního plnění. Nicméně tyto požadavky jsou v souladu s hodnotami, které naše společnost zastává. V etickém kodexu máme jako prioritu i ochranu životního prostředí a společenskou odpovědnost. Uvedená zakázka je tak pro nás příležitostí, jak propojit naše cíle a hodnoty firmy s požadavky veřejného zadavatele,“ uvedl Miloš Blažka ze společnosti AB Facility Services, s.r.o., která zakázku vyhrála.

Při přípravě zadávací dokumentace byla využita definice ekologického úklidu vypracovaná ve spolupráci Sítě ekologických poraden a České asociace úklidu a čištění. Inspirací pro požadavek na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob pak byly zejména stavební zakázky realizované některými městy jako Most, a nově i jinými organizacemi veřejné správy.

„Příprava veřejné zakázky byla určitě o něco pracnější, nicméně nyní jsme spokojeni jak s výsledkem, tak i s cenou, která je oproti původní smlouvě zhruba o 20 procent nižší. Měli jsme možnost ověřit si, že při dobrém naplánování a nastavení parametrů veřejné zakázky můžeme dosáhnout více cílů najednou. I na základě této pozitivní zkušenosti jsme přesvědčeni, že se jedná o správný směr, kterým se chceme i dále při zadávání veřejných zakázek ubírat,“ doplnil David Novák, ředitel odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek.


Petr Habáň
tiskový mluvčí


03.06.2015 (autor Redakce)Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  45
ne  36
někdy  23

Hlasovalo 104 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz