ÚP ČR dočasně upraví na svých pracovištích úřední hodiny pro veřejnost

Od pondělí 24. 10. 2022 dojde v rámci celé ČR k dočasné úpravě úředních hodin, během kterých poskytují zaměstnanci Úřadu práce ČR služby klientům v rámci osobního jednání. Opatření je výsledkem vzájemné dohody Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR.

Do konce letošního roku budou kontaktní pracoviště pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterky od 8.00 do 11.00 hodin. Ve čtvrtek lidé osobně vyřídí jen záležitosti týkající se oblasti zaměstnanosti a mimořádné okamžité pomoci (MOP). Pátky pak budou, jako dosud, určené pro předem objednané klienty, prvotní evidenci uchazečů o zaměstnání, a žadatele o MOP. Pro pražská pracoviště ÚP ČR se dočasná opatření vztahují na úterky a čtvrtky. Speciálního pracoviště ÚP ČR v metropoli určeného občanům Ukrajiny se změny nedotknou.

Důvodem tohoto dočasného kroku je zajištění co nejrychlejšího zpracování všech přijatých žádostí o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě, o které aktuálně žádá mnohem vyšší počet lidí, než tomu bylo v předchozích měsících. A to v důsledku výrazného zvýšení cen energií, kvůli nimž se řada domácností ocitla ve složité finanční situaci. Přijaté opatření urychlí také zpracování žádostí o rodičovský příspěvek.

Jedná se o dávky primárně určené rodinám s dětmi a také seniorům či osobám ve finanční tísni. Jejich prostřednictvím stát pomáhá lidem s úhradou nákladů na bydlení či základních životních potřeb. Proto je velmi důležité zajistit, aby se peníze dostaly k potřebným co nejdříve. V tomto ohledu je pro klienty u vybraných dávek velkým posunem možnost vyplnění zjednodušené on-line žádosti z pohodlí domova, bez nutnosti osobní návštěvy Úřadu práce ČR. Úprava úředních hodin se jich tak nijak nedotkne. Zároveň ale zaručí zaměstnancům Úřadu práce ČR dostatečný prostor pro posouzení všech podaných formulářů a vyplacení prostředků potřebných např. na úhradu zvýšených nákladů na bydlení. Jde o další opatření, kromě už běžící výpomoci kolegů z jiných agend, pracovišť nebo regionů, které ÚP ČR přijímá v rámci snahy o zajištění hladkého průběhu zpracování přijatých žádostí o nepojistné sociální dávky.

Pokud se některý klient rozhodne podat osobně žádost mimo uvedené úřední hodiny, pak ji může odevzdat do označených boxů či schránek umístěných obvykle u vchodu nebo uvnitř příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici zde. Požádá-li člověk o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Možností podání je hned několik - elektronicky, prostřednictvím Identity občana (např. bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu), kterou je možno využít i u zjednodušených on-line formulářů pro vybrané dávky, dále přes datovou schránku, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo osobně na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Na webu ÚP ČR jsou uvedeny praktické rady, včetně návodných videí a zájemcům je k dispozici i „virtuální asistent“. V případě obecných dotazů pak klientům poradí zaměstnanci Call centra ÚP ČR (tel. 800 77 99 00 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).




Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
19.10.2022 (autor Redakce)



Související

Pracovní úrazy hrozí zaměstnancům nejčastěji v pondělí dopoledne, před polední přestávkou

vydáno 25.11.2022

Státní úřad inspekce práce každoročně eviduje v informačním systému přes 40 tisíc pracovních úrazů. V posledních dvou letech bylo toto číslo kvůli pandemii covid-19 o přibližně 4-5 tisíc menší. Nejvíce pracovních úrazů se zpravidla přihodí během prvního pracovního dne v týdnu, tedy v pondělí. Druhým rizikovým dnem...

Téma: Zaměstnanost

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července

vydáno 15.09.2022

Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. července 2022 zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč.

Téma: Zaměstnanost

Peněžitý příspěvek na stravování

vydáno 25.08.2022

Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování.

Téma: Podnikání / Právo a zákony / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz