ÚP ČR dočasně upraví na svých pracovištích úřední hodiny pro veřejnost

Od pondělí 24. 10. 2022 dojde v rámci celé ČR k dočasné úpravě úředních hodin, během kterých poskytují zaměstnanci Úřadu práce ČR služby klientům v rámci osobního jednání. Opatření je výsledkem vzájemné dohody Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR.

Do konce letošního roku budou kontaktní pracoviště pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterky od 8.00 do 11.00 hodin. Ve čtvrtek lidé osobně vyřídí jen záležitosti týkající se oblasti zaměstnanosti a mimořádné okamžité pomoci (MOP). Pátky pak budou, jako dosud, určené pro předem objednané klienty, prvotní evidenci uchazečů o zaměstnání, a žadatele o MOP. Pro pražská pracoviště ÚP ČR se dočasná opatření vztahují na úterky a čtvrtky. Speciálního pracoviště ÚP ČR v metropoli určeného občanům Ukrajiny se změny nedotknou.

Důvodem tohoto dočasného kroku je zajištění co nejrychlejšího zpracování všech přijatých žádostí o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě, o které aktuálně žádá mnohem vyšší počet lidí, než tomu bylo v předchozích měsících. A to v důsledku výrazného zvýšení cen energií, kvůli nimž se řada domácností ocitla ve složité finanční situaci. Přijaté opatření urychlí také zpracování žádostí o rodičovský příspěvek.

Jedná se o dávky primárně určené rodinám s dětmi a také seniorům či osobám ve finanční tísni. Jejich prostřednictvím stát pomáhá lidem s úhradou nákladů na bydlení či základních životních potřeb. Proto je velmi důležité zajistit, aby se peníze dostaly k potřebným co nejdříve. V tomto ohledu je pro klienty u vybraných dávek velkým posunem možnost vyplnění zjednodušené on-line žádosti z pohodlí domova, bez nutnosti osobní návštěvy Úřadu práce ČR. Úprava úředních hodin se jich tak nijak nedotkne. Zároveň ale zaručí zaměstnancům Úřadu práce ČR dostatečný prostor pro posouzení všech podaných formulářů a vyplacení prostředků potřebných např. na úhradu zvýšených nákladů na bydlení. Jde o další opatření, kromě už běžící výpomoci kolegů z jiných agend, pracovišť nebo regionů, které ÚP ČR přijímá v rámci snahy o zajištění hladkého průběhu zpracování přijatých žádostí o nepojistné sociální dávky.

Pokud se některý klient rozhodne podat osobně žádost mimo uvedené úřední hodiny, pak ji může odevzdat do označených boxů či schránek umístěných obvykle u vchodu nebo uvnitř příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici zde. Požádá-li člověk o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Možností podání je hned několik - elektronicky, prostřednictvím Identity občana (např. bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu), kterou je možno využít i u zjednodušených on-line formulářů pro vybrané dávky, dále přes datovou schránku, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo osobně na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Na webu ÚP ČR jsou uvedeny praktické rady, včetně návodných videí a zájemcům je k dispozici i „virtuální asistent“. V případě obecných dotazů pak klientům poradí zaměstnanci Call centra ÚP ČR (tel. 800 77 99 00 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).
Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
19.10.2022 (autor Redakce)Související

MPSV vyhlásilo výzvu Budování kapacit dětských skupin

vydáno 19.10.2023

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo MPSV výzvu Budování kapacit dětských skupin. Výzva je zaměřena na podporu zcela nové výstavby, nákupu či rekonstrukce budov za účelem navýšení kapacit dětských skupin. Oprávněnými žadateli jsou subjekty spadající do tzv. občanského sektoru (nadace, obecně prospěšné...

Téma: Vzdělávání / Zaměstnanost

ÚP ČR - Podání přehledu o příjmech a nákladech na bydlení za 3.čtvrtletí 2023

vydáno 27.09.2023

Lidé, kterým Úřad práce ČR vyplácí příspěvek bydlení, přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči, musí do konce října podat přehled rozhodných příjmů a v případě příspěvku na bydlení i náklady na bydlení vzniklé a uhrazené za 3. kalendářní čtvrtletí 2023. Současně se u této dávky jedná o jeden ze dvou ročních...

Téma: Bydlení / Zaměstnanost

Poslanci schválili novelu zákoníku práce

vydáno 13.09.2023

Poslanecká sněmovna 12.9.2023 schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře....

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz