Rada vlády pro BESIP podpořila úpravu bodového systému

Zjednodušení bodového systému na tři pásma, zpřísnění trestů za nejzávažnější přestupky, zavedení řidičáku na zkoušku a možnost řídit od 17 let pod dohledem mentora. Tyto návrhy obsažené ve vládní novele zákona o provozu na pozemních komunikacích podpořila Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu.

Rada vlády jednomyslně podporuje hlavní pilíře návrhu aktualizace bodového systému a sankcí, včetně zavedení zcela nových nástrojů jako je řidičský průkaz na zkoušku do 2 let praxe, který preventivně působí na začínající řidiče nebo zavedení možnosti řídit vozidlo skupiny B od 17 let v doprovodu zkušeného mentora,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
 
Navrhované změny silničního zákona, které v současnosti projednává Poslanecká sněmovna, mají podle rady vlády významný potenciál snížit závažné následky dopravních nehod. Konkrétně Rada podpořila zjednodušení bodového systému na 3 pásma (2,4, 6) a revizi sankčního systému dle vládního návrhu, která zpřísňuje tresty za nejzávažnější přestupky a zohledňuje míru nebezpečnosti jednotlivých porušení pravidel silničního provozu. Postavila se také za dva nové instituty, které přispějí ke snížení počtu závažných nehod mladých řidičů – řidičák na zkoušku a řízení od 17 let v doprovodu mentora, nejčastěji rodiče. Dále rada podporuje rozšíření možnosti postihnout přestupky v silničním provozu na místě a posílení vymahatelnosti pravidel nebo zavedení automatického informování řidičů o změně bodového konta prostřednictvím elektronické zprávy.
 
„V odborné veřejnosti panuje shoda na tom, že je nezbytné upravit zákon tak, aby sankce za vysoce nebezpečné chování za volantem, měly skutečně odrazující účinek a odpovídaly sankcím v okolních státech včetně například Slovenska či Polska. Zároveň je důležité, aby řidiči dostávali rychlou zpětnou vazbu v případě, že trestné body dostanou, nejlépe prostřednictvím elektronické zprávy. Rada vlády rovněž vnímá jako klíčové zavést dlouho diskutovaný řidičák na zkoušku, který bude obsahovat školení začínajících řidičů a psychologickou část. Dle výsledků studií v Německu, Dánsku i slovenské praxe, je účinným nástrojem pro snížení nehodovosti mladých řidičů i řízení od 17 s doprovodnou osobou. Umožňuje totiž nabírat první zkušenosti za volantem v kontrolovaném prostředí se svým rodičem,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.
 
Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu se podílí na přípravě Strategie BESIP a předkládá ministru dopravy návrhy směřující ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. V Radě jsou zastoupeny kromě vybraných ministerstev také zástupci automobilového průmyslu, Česká kancelář pojistitelů, Centrum dopravního výzkumu, Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Ředitelství silnic a dálnic a další subjekty.


Téma: Doprava / Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Obrázek: Pixabay
03.03.2023 (autor Redakce)Související

Nová pravidla k technickým průkazům vozidel

vydáno 03.01.2024

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se technických průkazů. Největší změnou je to, že již nebudou nově vydávány velké technické průkazy. Tyto průkazy a ORV nahradí jediný doklad, kde jsou ty nejdůležitější technické parametry motorového vozidla. Místo dvou dokladů tak bude tištěn jen jeden....

Téma: Doprava

Dálniční známky v roce 2024

vydáno 19.12.2023

Dálniční známky

Téma: Doprava / Volný čas a cestování

Nové dopravní značky v roce 2024

vydáno 12.12.2023

Nové dopravní značky budou v příštím roce řidiči potkávat na našich dálnicích a silnicích. Legislativní rada vlády schválila novelu vyhlášky č. 294/2015 Sb. Novinky v ní obsažené vycházejí ze změn v rámci schválené velké novely zákona o silničním provozu a zároveň dochází k zapracování zkušeností z praxe jako reakce...

Téma: Doprava


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz