Rada vlády pro BESIP podpořila úpravu bodového systému

Zjednodušení bodového systému na tři pásma, zpřísnění trestů za nejzávažnější přestupky, zavedení řidičáku na zkoušku a možnost řídit od 17 let pod dohledem mentora. Tyto návrhy obsažené ve vládní novele zákona o provozu na pozemních komunikacích podpořila Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu.

Rada vlády jednomyslně podporuje hlavní pilíře návrhu aktualizace bodového systému a sankcí, včetně zavedení zcela nových nástrojů jako je řidičský průkaz na zkoušku do 2 let praxe, který preventivně působí na začínající řidiče nebo zavedení možnosti řídit vozidlo skupiny B od 17 let v doprovodu zkušeného mentora,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
 
Navrhované změny silničního zákona, které v současnosti projednává Poslanecká sněmovna, mají podle rady vlády významný potenciál snížit závažné následky dopravních nehod. Konkrétně Rada podpořila zjednodušení bodového systému na 3 pásma (2,4, 6) a revizi sankčního systému dle vládního návrhu, která zpřísňuje tresty za nejzávažnější přestupky a zohledňuje míru nebezpečnosti jednotlivých porušení pravidel silničního provozu. Postavila se také za dva nové instituty, které přispějí ke snížení počtu závažných nehod mladých řidičů – řidičák na zkoušku a řízení od 17 let v doprovodu mentora, nejčastěji rodiče. Dále rada podporuje rozšíření možnosti postihnout přestupky v silničním provozu na místě a posílení vymahatelnosti pravidel nebo zavedení automatického informování řidičů o změně bodového konta prostřednictvím elektronické zprávy.
 
„V odborné veřejnosti panuje shoda na tom, že je nezbytné upravit zákon tak, aby sankce za vysoce nebezpečné chování za volantem, měly skutečně odrazující účinek a odpovídaly sankcím v okolních státech včetně například Slovenska či Polska. Zároveň je důležité, aby řidiči dostávali rychlou zpětnou vazbu v případě, že trestné body dostanou, nejlépe prostřednictvím elektronické zprávy. Rada vlády rovněž vnímá jako klíčové zavést dlouho diskutovaný řidičák na zkoušku, který bude obsahovat školení začínajících řidičů a psychologickou část. Dle výsledků studií v Německu, Dánsku i slovenské praxe, je účinným nástrojem pro snížení nehodovosti mladých řidičů i řízení od 17 s doprovodnou osobou. Umožňuje totiž nabírat první zkušenosti za volantem v kontrolovaném prostředí se svým rodičem,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.
 
Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu se podílí na přípravě Strategie BESIP a předkládá ministru dopravy návrhy směřující ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. V Radě jsou zastoupeny kromě vybraných ministerstev také zástupci automobilového průmyslu, Česká kancelář pojistitelů, Centrum dopravního výzkumu, Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Ředitelství silnic a dálnic a další subjekty.


Téma: Doprava / Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Obrázek: Pixabay
03.03.2023 (autor Redakce)Související

Prodeje dálničních známek rostou a v systému se chystají další novinky

vydáno 21.03.2023

Od počátku prosince 2022 do konce února 2023, tedy v období tradiční prodejní špičky, si jich lidé koupili celkem 2,22 milionu, oproti loňským 2,16 milionu e-známek.

Téma: Doprava

ČOI - Průměrně 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon

vydáno 20.03.2023

Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání / Právo a zákony

Od září začnou platit novinky v STK pro veterány

vydáno 17.03.2023

Největší změnou je povinnost provozovatelů projít s historickým vozidlem technickou kontrolou. Nejprve je nutné se s vozidlem dostavit na jakoukoliv autoklubovou testovací komisi, která ověří historickou původnost vozidla.

Téma: Doprava


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz