Pomoc s výdaji na školní pomůcky nebo kroužky

Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin. S náklady souvisejícími se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní po vysokou školu, může stát pomoci především prostřednictvím jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi. Tou je mimořádná okamžitá pomoc. MPSV zároveň pokračuje v podpoře projektu Obědy do škol, díky kterému mohou zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů.

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP) se týká hned několika životních situací a jednou z nich je i cílená pomoc pro ty, kdo na startu nového školního roku nemají s ohledem na své příjmy, sociální a majetkové poměry prostředky na úhradu výdajů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností dětí.

„Každému se může stát, že se jeho rodina náhle dostane do těžké životní situace. Nikdo v takové chvíli nechce, aby tím trpěly děti. Proto pomůžeme rodinám, které nemají dostatek peněz na úhradu školních pomůcek, nákladů spojených s účastí dítěte na škole v přírodě, sportovní činnosti nebo kroužků,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Od ledna do července letošního roku vyplatil Úřad práce ČR celkem 1 578 dávek MOP v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte za 3,7 milionu korun. Asi půl milionu korun bylo určeno čistě na školní pomůcky.

ÚP ČR zkoumá odůvodněnost nákladů, jejich ekonomickou náročnost, popřípadě možnosti jednotlivých školních zařízení a další okolnosti. Zároveň bere zřetel i na začlenění dítěte do kolektivu. Po posouzení stanoví úřad s ohledem na příjmy žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky, a to až do úrovně konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tady maximálně 48 600 Kč. Více informací je k dispozici zde.

V letošním školním roce pokračuje také projekt Obědy do škol. Bezplatné školní stravování bylo podporováno až do června 2023 prostřednictvím výzvy Operačního programu Potravinová a materiální pomoc. Na tento program naváže od školního roku 2023/2024 (počínaje zářím 2023) podpora bezplatného školního stravování v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. „Ve 21. století by u nás žádné dítě nemělo mít hlad. Proto pomůžeme těm nejchudším rodinám a zaplatíme jim obědy. Budou tak pro ně zcela zdarma,“ řekl ministr Jurečka.

Dříve měly nárok na bezplatné obědy pouze rodiny s dětmi ve věku od 3 do 15 let, které pobíraly dávky v hmotné nouzi. Od března tohoto roku došlo k rozšíření cílové skupiny. Šanci tak dostanou i nízkopříjmové rodiny, které se nacházejí těsně nad hranicí hmotné nouze nebo čelí různým nepříznivým situacím. Řízení o poskytnutí finanční podpory mají ve své kompetenci jednotlivé kraje, které mohou využívat znalostí místní sociální situace a cílové skupiny.

V průběhu školního roku 2022/2023 bylo podpořeno celkem 9 749 dětí. Finanční prostředky směřovaly do 1 204 školských zařízení.


Téma: Vzdělávání, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
25.08.2023 (autor Redakce)Související

Podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025

vydáno 30.01.2024

Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025. Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku lze poprvé podat zcela online s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority....

Téma: Vzdělávání

Příspěvek VZP bude možné využít i na lyžařský výcvik

vydáno 07.01.2024

Na sportovní a pohybové aktivity VZP dětem a mladistvým do 18 let v roce 2024 přispěje 2 000 korun, tedy dvojnásobek letošní částky. Právě z tohoto programu mohou rodiče využít příspěvek na uhrazení části nákladů spojených s lyžařským výcvikem. K dalším možnostem, kde prostředky pomohou, je například úhrada...

Téma: Volný čas a cestování / Vzdělávání

Aplikace k procvičování testů k přijímacím zkouškám

vydáno 24.11.2023

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) připravilo novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let.

Téma: Vzdělávání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz