Nové výzvy zlepší bezbariérovost měst a obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě nové výzvy pro rok 2023, které se zaměřují na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením eurozámků.

„Chceme zajistit svobodný a pohodlný pohyb v městských a obecních budovách pro všechny skupiny obyvatel, a to včetně těch se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro ně bohužel zůstává celá řada veřejných institucí a služeb nepřístupná. Jedná se o budovy úřadů, škol, sociálních a zdravotních služeb, které byly postaveny v době, kdy povinnost zajistit bezbariérové užívání staveb ještě neukládal zákon,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

První výzva z programu Bezbariérové obce od roku 2017 cílí na podporu projektů, které se zaměřují na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Podpoří vznik bezbariérových vstupů do budov, odstranění bariér v interiérech, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení i budování zvedacího zařízení.

Ve výzvě je připraveno 10 milionů korun. Dotaci je možné čerpat do výše 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů a žádat o ni mohou obce, jejichž záměry bezbariérových tras schválil Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Druhá výzva zajistí osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na celém území ČR rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení osází jednotným eurozámkem a zajistí distribuci euroklíčů. Euroklíč je univerzální klíč určený pro osoby se zdravotním postižením, který slouží k dostupnosti WC, výtahů, plošin a podobných zařízení osázených jednotným eurozámkem, a to jak v České republice, tak i dalších státech EU.

Výzva podpoří projekty celkovou částkou 5 milionů korun. O dotaci, která bude poskytována až do výše 100 % skutečně vynaložených nákladů, mohou žádat nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci projektu.

V obou výzvách je o dotaci možné žádat do 10. března 2023 do 12.00. Nejzazší termín ukončení realizace akce je stanoven do 31. prosince 2024. 


16.01.2023 (autor Redakce)Související

Výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží

vydáno 02.02.2023

Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025.

Téma: Podnikání / Samospráva a regiony

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu

vydáno 01.02.2023

Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

Téma: Samospráva a regiony

Dotace na údržbu a obnovu venkovských památek

vydáno 01.02.2023

Obce, spolky, nadace i vlastníci mohou požádat o příspěvek například na obnovu nebo opravu kapličky, křížové cesty, zvoničky, božích muk, kříže, venkovních soch nebo hřbitovní zdi.

Téma: Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz