Finanční správa a Svaz měst a obcí ČR uzavřely memorandum o zajištění služeb občanům obcí se zrušeným pracovištěm finančního úřadu

Mezi Finanční správou České republiky a Svazem měst a obcí ČR bylo 9.11.2023 podepsáno memorandum o spolupráci, které deklaruje připravenost finanční správy zajistit služby pro občany obcí, ve kterých došlo k 1. červenci  2023 ke zrušení územních pracovišť finančních úřadů. Načasování podpisu memoranda směřuje k blížícímu se lednovému a březnovému termínu podání přiznání k dani z nemovitých věcí, resp. dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě. Společným cílem je deklarovat zájem na udržení kvality a rozsahu nejvíce žádaných služeb finančních úřadů, a to zejména zajištění pomoci obyvatelům dotčených obcí s vyplněním a odevzdáním jejich daňových přiznání.

Memorandum o spolupráci osobně podepsali generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. „Ruku v ruce s postupující elektronizací výběru daní a samotné finanční správy je ekonomicky nevyhnutelná také reorganizace regionální struktury, zejména málo vytížených pracovišť finančních úřadů. Vedle potřebného rozvoje digitálních služeb si však uvědomujeme nutnost zachování možnosti osobního kontaktu s pracovníky finančních úřadů, který je stále pro určitou část veřejnosti preferovaným způsobem komunikace. Oceňovaná služba výjezdů do obcí má již dlouholetou tradici, v obcích se zrušeným pracovištěm proto budou naši odborníci nápomocni při vyplnění a odevzdání daňového přiznání. Vedle toho zřídíme ve všech krajích konzultační telefonní linky pro nejvytíženější období ledna a března“, vysvětluje Simona Hornochová a dodává: „V těchto dnech ředitelé finančních úřadů aktivně komunikují se starosty dotčených obcí a dojednávají harmonogramy výjezdů našich pracovníků, přičemž už nyní je domluveno kolem stovky výjezdů po celé zemi.“

„Pro Svaz měst a obcí ČR je nanejvýš důležité zachování dostupnosti služeb veřejné správy pro naše občany v místě jejich bydliště. On-line komunikace je modernější, rychlejší a hlavně úspornější, nesmíme však zapomínat na občany, kteří k ní nemají přístup či preferují osobní jednání. Proto vítáme a podporujeme spolupráci s finanční správou, která těmto občanům přinese stejný komfort při jednání s úřady, na který jsou zvyklí,“ doplňuje František Lukl. Obsahem memoranda je zejména deklarace následujících služeb ze strany finančních úřadů:

  • pět výjezdů odborných pracovníků finančních úřadů do dotčených obcí, a to v měsících lednu a březnu (v případě nižší poptávky ze strany obce realizace nejméně dvou výjezdů měsíčně);
  • přítomnost nejméně dvou odborných pracovníků finančního úřadu s odpovídajícím technickým vybavením nezbytným k vyplnění a převzetí daňového přiznání na každém z výjezdů;
  • zřízení kapacitně dostupné telefonické linky v lednu a v březnu pro každý kraj, na kterých se občané v úředních hodinách budou moci poradit s odborníkem finančního úřadu;
  • dostupnost tiskopisů daňových přiznání na obecních úřadech dotčených obcí;
  • prodloužení úředních hodin všech územních pracovišť finančních úřadů v posledním týdnu před koncem lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony, Zdroj: Finanční správa ČRLogo: financnisprava.cz
14.11.2023 (autor Redakce)Související

Změny v dotačním programu Nová zelená úsporám

vydáno 31.01.2024

Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň zefektivňuje podporu fotovoltaiky na rodinných domech, která bude nově vyšší v kombinaci se zateplením domu. Navýšení alokace zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností. Změny...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

vydáno 18.01.2024

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovitostem s neznámými vlastníky

vydáno 30.11.2023

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se od roku 2014 do 31. října 2023 přispěl k vyřešení 59 037 nemovitostí s nesprávně zapsaným vlastníkem a zahájil šetření u 98 706 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (62 %...

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz