https://paclik.eu/portfolio/

Informace celní správy o zrušení šesti územních pracovišť od roku 2024

V pátek dne 6. 10. byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou s účinností od nového roku dochází ke zrušení šesti územních pracovišť celních úřadů a přemístění dvou územních pracovišť. Tento krok je systémovým opatřením při hledání úspor a hospodárných řešení při výkonu kompetencí celní správy. Vysoký stupeň elektronizace celního a daňového řízení zároveň zachová úroveň služeb poskytovaných obchodní veřejnosti.

Celní správa ČR si definovala strategii na období 2023-2026, jejímž cílem je, aby celní správa byla kompetenčně jasně profilovaným, efektivně fungujícím bezpečnostním sborem s vysokou přidanou hodnotou pro stát i pro klienty z řad obchodní veřejnosti. Dílčí cíle spočívají v optimalizaci činnosti s ohledem na efektivní využití lidských zdrojů, úroveň digitalizace a využití potenciálu z hlediska vykonávaných kompetencí. Dalším faktorem jsou potřebné úspory související s provozem celní správy a stavem veřejných rozpočtů. 

Vzhledem k postupující digitalizaci a využívání zjednodušených procedur bylo navrženo zrušení, případně přemístění některých územních pracovišť celních úřadů. V oblasti daňové je obchodní veřejností v 85 % činěno podání elektronicky. V celní oblasti je to téměř 100 % (dovoz 99,86 % a vývoz 99,99 %, tranzitní podaná celní prohlášení 100 %). Klesá potřeba předkládat zboží k celnímu řízení v celním prostoru celního úřadu. Je možné tedy snižovat počet míst (územních pracovišť), ze kterých je nutné vykonávat agendu daňovou a celní, která je spojena s přímým kontaktem se subjektem.

Od nového roku dochází ke změnám, kdy se zrušuje šest územních pracovišť:

Územní pracoviště Celního úřadu pro Plzeňský kraj:

Územní pracoviště v Draženově.

Územní pracoviště Celního úřadu pro Kraj Vysočina:

Územní pracoviště v Třebíči.

Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihomoravský kraj:

Územní pracoviště v Blansku.

Územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj:

Územní pracoviště v Třinci.

Územní pracoviště Celního úřadu pro Zlínský kraj:

Územní pracoviště v Napajedlech,

Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí.

Dále dochází k přemístění dvou územních pracovišť, a to:

Územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj:

Územní pracoviště v Nupakách (přemístěno do Říčan).

Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihočeský kraj:

Územní pracoviště v Táboře (přemístěno do Plané nad Lužnicí).

Těmto změnám předcházelo provedení podrobné analýzy zatíženosti a provozních nákladů všech 32 územních pracovišť. Dopady na podnikatelské subjekty budou s ohledem na elektronizaci minimální a budou spočívat ve vyšší vzdálenosti od jiného územního pracoviště nebo sídla celního úřadu.


Téma: Daně / Ekonomika a finance, Zdroj: Celní správa ČRLogo: celnisprava.cz
10.10.2023 (autor Redakce)Související

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci a využití nových technologií

vydáno 22.11.2023

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Technologie 4.0. O finanční podporu na svou digitalizaci a využití nových technologií mohou žádat malé a...

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání

Finanční správa a Svaz měst a obcí ČR uzavřely memorandum o zajištění služeb občanům obcí se zrušeným pracovištěm finančního úřadu

vydáno 14.11.2023

Mezi Finanční správou České republiky a Svazem měst a obcí ČR bylo dnes podepsáno memorandum o spolupráci, které deklaruje připravenost finanční správy zajistit služby pro občany obcí, ve kterých došlo k 1. červenci 2023 ke zrušení územních pracovišť finančních úřadů. Načasování podpisu memoranda směřuje k blížícímu...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

MMR poskytne 610 milionů korun na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech

vydáno 13.11.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo už druhou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech. Finanční prostředky je možné využít třeba na bezpečnostní kamerové systémy, asistenční a telemedicínské služby nebo moderní systémy řízení dopravy. Z Národního plánu obnovy na to MMR vyčlenilo...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz