Informace celní správy o zrušení šesti územních pracovišť od roku 2024

V pátek dne 6. 10. byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou s účinností od nového roku dochází ke zrušení šesti územních pracovišť celních úřadů a přemístění dvou územních pracovišť. Tento krok je systémovým opatřením při hledání úspor a hospodárných řešení při výkonu kompetencí celní správy. Vysoký stupeň elektronizace celního a daňového řízení zároveň zachová úroveň služeb poskytovaných obchodní veřejnosti.

Celní správa ČR si definovala strategii na období 2023-2026, jejímž cílem je, aby celní správa byla kompetenčně jasně profilovaným, efektivně fungujícím bezpečnostním sborem s vysokou přidanou hodnotou pro stát i pro klienty z řad obchodní veřejnosti. Dílčí cíle spočívají v optimalizaci činnosti s ohledem na efektivní využití lidských zdrojů, úroveň digitalizace a využití potenciálu z hlediska vykonávaných kompetencí. Dalším faktorem jsou potřebné úspory související s provozem celní správy a stavem veřejných rozpočtů. 

Vzhledem k postupující digitalizaci a využívání zjednodušených procedur bylo navrženo zrušení, případně přemístění některých územních pracovišť celních úřadů. V oblasti daňové je obchodní veřejností v 85 % činěno podání elektronicky. V celní oblasti je to téměř 100 % (dovoz 99,86 % a vývoz 99,99 %, tranzitní podaná celní prohlášení 100 %). Klesá potřeba předkládat zboží k celnímu řízení v celním prostoru celního úřadu. Je možné tedy snižovat počet míst (územních pracovišť), ze kterých je nutné vykonávat agendu daňovou a celní, která je spojena s přímým kontaktem se subjektem.

Od nového roku dochází ke změnám, kdy se zrušuje šest územních pracovišť:

Územní pracoviště Celního úřadu pro Plzeňský kraj:

Územní pracoviště v Draženově.

Územní pracoviště Celního úřadu pro Kraj Vysočina:

Územní pracoviště v Třebíči.

Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihomoravský kraj:

Územní pracoviště v Blansku.

Územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj:

Územní pracoviště v Třinci.

Územní pracoviště Celního úřadu pro Zlínský kraj:

Územní pracoviště v Napajedlech,

Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí.

Dále dochází k přemístění dvou územních pracovišť, a to:

Územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj:

Územní pracoviště v Nupakách (přemístěno do Říčan).

Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihočeský kraj:

Územní pracoviště v Táboře (přemístěno do Plané nad Lužnicí).

Těmto změnám předcházelo provedení podrobné analýzy zatíženosti a provozních nákladů všech 32 územních pracovišť. Dopady na podnikatelské subjekty budou s ohledem na elektronizaci minimální a budou spočívat ve vyšší vzdálenosti od jiného územního pracoviště nebo sídla celního úřadu.


Téma: Daně / Ekonomika a finance, Zdroj: Celní správa ČRLogo: celnisprava.cz
10.10.2023 (autor Redakce)Související

Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí

vydáno 25.04.2024

Finanční správa začala poplatníky vyrozumívat o nové výši daně z nemovitých věcí. Zhruba milion držitelů datových schránek obdrží údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím, bezmála dalšímu milionu poplatníků přihlášených k zasílání e-mailem budou údaje doručeny do jejich e-mailové schránky. Ostatním poplatníkům...

Téma: Bydlení / Daně

Informace Finanční správy k elektronickému podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023

vydáno 22.04.2024

Finanční správa připomíná termín pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na čtvrtek 2. května 2024. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Dosud finanční úřady obdržely přes 2 miliony přiznání, což je zhruba 72 % odhadovaného počtu.

Téma: Daně

Informace Finanční správy k placení daně z nemovitých věcí

vydáno 13.03.2024

V letošním roce se v důsledku legislativních změn zvýšila daň z nemovitých věcí průměrně o 80 %. Daň se také mění kvůli úpravě místního koeficientu, který letos uplatnilo zhruba 1 100 obcí. Finanční úřad novou výši daně vypočte a zašle vám platební údaje včetně QR kódu. Pokud chcete tyto informace obdržet na váš...

Téma: Daně


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz