Informace Finanční správy k placení daně z nemovitých věcí

V letošním roce se v důsledku legislativních změn zvýšila daň z nemovitých věcí průměrně o 80 %. Daň se také mění kvůli úpravě místního koeficientu, který letos uplatnilo zhruba 1 100 obcí. Finanční úřad novou výši daně vypočte a zašle vám platební údaje včetně QR kódu. Pokud chcete tyto informace obdržet na váš e-mail, musíte o to finanční úřad požádat nejpozději 15. března – stačí vyplnit a odeslat jednoduché oznámení ve webové aplikaci. Daň z nemovitých věcí je potřeba uhradit do pátku 31. května 2024.

Finanční správa posílá aktualizované platební údaje poplatníkům třemi komunikačními kanály, a to prostřednictvím České pošty, na e-mailovou adresu a do datových schránek. Zprávy do datové či e-mailové schránky zasílá finanční úřad zpravidla v první polovině května. Složenky pak v průběhu celého května.

Pokud máte zpřístupněnou datovou schránku nebo jste požádali finanční úřad o zasílání na e-mail, obdržíte platební údaje tam. V opačném případě vám údaje budou zaslány poštovní složenkou. Všem poplatníkům jsou zároveň k dispozici v jejich daňové informační schránce DIS+ na portálu MOJE daně.

Důležité je přihlásit se k doručení platebních údajů k dani z nemovitých věcí e-mailem včas, nejzazší termín je do pátku 15. března včetně. Stačí vyplnit krátké interaktivní oznámení na webu finanční správy a odeslat ho v portálu MOJE daně, datovou schránkou, poštou nebo jednoduše na e-mail podatelny finančního úřadu. Údaje pro placení daně v nové výši poté obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu v souhrnné informaci ve formátu PDF, která obsahuje všechny potřebné detaily k zaplacení včetně QR kódu.

Zasílání údajů e-mailem je vhodnou službou i pro poplatníky, kteří žijí v zahraniční, nezdržují se v místě bydliště nebo se odstěhovali a mohou mít problém s doručením složenky. Od roku 2023 je tato služba nově zpřístupněna i pro právnické osoby, přestože mají datovou schránku.

Upozorňujeme, že pokud máte více nemovitých věcí v různých krajích, je třeba podat vyplněnou žádost na každý finanční úřad zvlášť. Více informací a nejčastější dotazy k této službě naleznete na www.financnisprava.cz/email.


Téma: Daně, Zdroj: Finanční správa ČR, Obrázek: Pixabay
13.03.2024 (autor Redakce)Související

Informace Finanční správy k podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023

vydáno 28.02.2024

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přiznání podává daňový poradce, a také povinně auditované firmy mají čas až do 1. července. V posledním únorovém týdnu a v průběhu března pomohou s vyplněním a podáním...

Téma: Daně

Změny u paušální daně v roce 2024

vydáno 01.01.2024

Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. V paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční...

Téma: Daně

Upozornění Finanční správy k dani z nemovitých věcí od roku 2024

vydáno 14.12.2023

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které budou platit již od roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona dělat nic, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech budete muset podat daňové přiznání.

Téma: Bydlení / Daně


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz