HK ČR chystá „metodické kuchařky“ pro zadavatele veřejných zakázek. Součástí budou i pokyny pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny

V souvislosti s novým zákonem o zadávacích řízeních začala Hospodářská komora České republiky připravovat nové metodiky, které zadavatelům veřejných zakázek pomůžou mimo jiné specifikovat, co poptávat a v jakém rozsahu, jak identifikovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo jakou kvalifikaci po uchazečích o zakázku požadovat. Na metodických pokynech začalo pracovat na 20 živnostenstev sdružených v Hospodářské komoře.

„Zadávání veřejných zakázek musí být podle Hospodářské komory ČR co nejvíce standardizované – nadměrná volnost zadavatelů může vést ke klientelismu a korupci a k zakázkám šitým na míru. Nově vznikající metodiky omezí zadávání veřejných zakázek pouze na cenu, tedy že jediným kritériem bude cena. Oborová společenstva tyto metodiky tvoří proto, aby k odpovídající ceně také náležela patřičná kvalita,“ odůvodňuje tento krok viceprezidentka Hospodářské komory České republiky Irena Bartoňová Pálková.

Proto vyzvala oborové asociace sdružené v Hospodářské komoře, aby připravily nové metodické pokyny, které zadavatelům pomůžou specifikovat, jaké služby a výrobky mají poptávat. „Například, že úklid administrativních budov standardně vyžaduje nejméně tolik a tolik materiálu, úklid ve zdravotnických zařízeních kvůli vyšším požadavkům na dezinfekci a chemické prostředky zase jiné používané materiály a v jiném množství,“ uvedla jeden z příkladů Bartoňová Pálková.

Do sepisování „metodických kuchařek“ pro zadavatele veřejných zakázek se už zapojilo prvních 20 asociací. Mezi nimi například Unie výtahového průmyslu ČR, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Asociace prádelen a čistíren, Czech ICT Unie, Česká asociace telekomunikací, Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu nebo třeba Cech kamnářů a mnoho dalších asociací z oblasti stavebnictví.

Podle Hospodářské komory i ÚOHS i s novým zákonem o veřejných zakázkách, který má platit od dubna 2016, budou ale přetrvávat nejasnosti ohledně identifikace tzv. mimořádně nízké nabídkové ceny, což je často předmětem sporů mezi zadavateli a dodavateli. Návrh zákona sice umožňuje zadavateli, aby si stanovil ukazatele (znaky) pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny, Hospodářská komora ČR si ale uvědomuje, že definovat mimořádně nízké ceny je problematické. Proto živnostenstva nastaví v metodikách také kalkulační vzorce nebo procentní sazby, aby bylo v každém případě jasné, které nabídky je nutné již považovat za mimořádně nízké v jejich profesích.

Hospodářská komora ČR je zároveň přesvědčena, že veřejné zakázky musí být realizovány jen odborníky. Zadavatelé stále dostatečně nepožadují, aby profesní způsobilost dodavatelé prokazovali podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to především u těch kvalifikací, u kterých neexistuje primární vzdělání, typicky například kvalifikace úklidových služeb. Proto prosazuje, aby při hodnocení nabídek měla například kritéria dodržení zásad správné praxe výraznou váhu, aby uchazeči byli motivováni k jejich dodržování. V Evropě je totiž běžné, že profesní organizace vydávají pravidla, která doplňují technické normy nebo nahrazují chybějící normy s cílem zajistit kvalitní a správné provedení prací. Pravidla správné praxe jsou ostatně součástí systému řízení jakosti. Za jejich tvorbu a schvalování nesou odpovědnost živnostenská společenstva (cechy). Zohlednění pravidel správné praxe při hodnocení nabídek je proto třeba výslovně upravit v prováděcím předpise nebo v závazných metodických pokynech.

„S metodikami by měly být spojené výkonové tabulky, případně různé metody vyhodnocování činností. Nakonec je budeme finalizovat za účasti jak Ministerstva pro místní rozvoj, tak Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ podotkla Bartoňová Pálková, která zároveň požaduje, aby nově sepsané metodické pokyny vešly v platnost současně s platností zákona.


Téma: Veřejné zakázky, Zdroj: Hospodářská komora ČR, Logo: komora.cz
12.11.2015 (autor Redakce)Související

Volební rok - objem zadaných veřejných zakázek roste

vydáno 08.09.2017

Zadávání veřejných zakázek v České republice nadále vykazuje výrazně kladnou bilanci, přičemž v meziročním srovnání jde o nárůst až o 91,2 procenta z hlediska objemu zakázek a 173,6 % z hlediska jejich počtu. Za prvních sedm měsíců roku 2017 bylo vyhlášeno celkem 4565 nových veřejných zakázek v souhrnné hodnotě 172,5...

Téma: Veřejné zakázky

Nová pravidla při zadávání veřejných zakázek zohlední nároky životního prostředí i sociální hlediska

vydáno 31.07.2017

Vláda schválila nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ministerstva, kraje, obce a další by tedy měly při svých nákupech zboží a služeb zohledňovat environmentální i sociální, resp. širší společenské aspekty.

Téma: Veřejné zakázky

Vláda schválila řešení ekologických škod

vydáno 27.06.2017

Vláda schválila Zprávu o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností.

Téma: Veřejné zakázky

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  469
ne  69
nevím  29

Hlasovalo 567 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz