Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v původním znění. Díky ní bude možné za přesně daných podmínek chápat stát jako jednoho zadavatele, čímž dojde k omezení plýtvání s veřejnými penězi. Novela také omezí byrokracii, zjednoduší zadávání veřejných tendrů a zabrání firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech. Její přijetí uvádí zakázkový zákon do souladu s unijním právem, stát se díky tomu vyhne mnohamilionovým sankcím.

Zásadní změny novela přináší v oblasti veřejných IT zakázek. Stát bude při jejich vypisování možné ve vybraných případech chápat jako jeden celek. „Je to významný krok zejména v souvislosti s kybernetickou bezpečností nebo nastupujícím trendem cloudových řešení. Výrazně zefektivní a zlevní vnitřní chod státu a služby občanům. Stát díky tomu také získá lepší vyjednávací pozici s dodavateli a nebude zbytečně platit za stejnou službu víckrát. Výrazně se zjednoduší sdílení know-how například mezi jednotlivými ministerstvy,“ dodal místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
 
Novela také snižuje administrativní zátěž například prostřednictvím digitalizace. Zadavatel bude mít právo poskytnout ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím elektronického nástroje namísto zasílání dokumentů. Novela přináší celou řadu zjednodušení i při zadávání veřejných tendrů.
 
Na začátku května Senát i přes ostrý protest protikorupčních organizací vrátil novelu zakázkového zákona s požadavkem na zvýšení limitů u zakázek malého rozsahu. Další pozměňovací návrh požadoval úpravu týkající se střetu zájmů. Oběma tématům se ministerstvo pro místní rozvoj velmi intenzivně věnuje. 
 
V případě schválení senátního návrhu by český stát měl jedny z nejvyšších limitů u zakázek malého rozsahu v EU. Jde přitom o zakázky, u kterých není nutná transparentní veřejná soutěž. Celkový objem těchto zakázek včetně různých výjimek či sektorových podlimitních zakázek dosáhl v minulém roce 512 miliard korun. Navrhovaným opatřením by se jejich objem zvýšil na cca 700 miliard korun. 
 
MMR se nebrání úpravě limitů, ale chce v této záležitosti postupovat komplexně. Resort kvůli tomu vytvořil pracovní skupinu, ve které jsou zástupci samospráv i protikorupčních organizací. “Nejdříve musíme vyhodnotit data o těchto zakázkách. Úprava limitů musí jít ruku v ruce s nastavením společných pravidel a kontrolou. Do konce roku v této věci předložíme věcný záměr,” prohlásil Bartoš. 
 
Senát také požadoval úpravu, která by pomohla zamezit tomu, aby veřejné zakázky získávaly společnosti ovládané například členy vlády. Ministr Bartoš obdobný návrh prosazoval už na jednáních parlamentních výborů i během třetího čtení ve Sněmovně, kde ale nezískal potřebnou podporu. Tato opatření směřující k omezení korupce plánuje Bartoš prosazovat při dalších úpravách zákona o střetu zájmů.


31.05.2023 (autor Redakce)Související

Změny pro zaměstnavatele u dohod o provedení práce

vydáno 20.06.2024

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o nové povinnosti pro zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, které přináší zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb.. Jedná se o evidenci všech dohod o provedení práce a hlášení příjmů z těchto dohod ČSSZ. Právní úprava vstoupí v...

Téma: Podnikání / Právo a zákony

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovitostem s neznámými vlastníky

vydáno 30.11.2023

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se od roku 2014 do 31. října 2023 přispěl k vyřešení 59 037 nemovitostí s nesprávně zapsaným vlastníkem a zahájil šetření u 98 706 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (62 %...

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony

Navýšení rodičovského příspěvku

vydáno 29.11.2023

Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s...

Téma: Právo a zákony / Sociální zabezpečení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz