Dotace na údržbu a obnovu venkovských památek

Ministerstvo zemědělství otevřelo příjem žádostí o dotaci na údržbu a obnovu venkovských památek. Celkem je pro letošek na tuto podporu přichystáno téměř 36 milionů korun. Obce, spolky, nadace i vlastníci mohou požádat o příspěvek například na obnovu nebo opravu kapličky, křížové cesty, zvoničky, božích muk, kříže, venkovních soch nebo hřbitovní zdi.

„Drobné stavby jako jsou kapličky, zvoničky nebo boží muka dotvářejí charakter našeho venkova, a přitom na ně často v obecní pokladně nezbývá dost peněz. Program Ministerstva zemědělství pomáhá obcím zabránit chátrání těchto často nenápadných ale důležitých památek. Snahou je zachovat historický ráz vesnic, podnítit turistický ruch a zlepšit kulturní i společenský život na venkově,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Na program je letos určeno téměř 36 milionů korun. Žádosti o dotace přijímá Ministerstvo zemědělství (MZe) od 1. února do 22. února 2023 v 23:59, v případě velkého zájmu pak do vyčerpání celkové částky. Žádat o dotaci z programu Údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny mohou obce, spolky, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo vlastníci. Příspěvky jsou určené na údržbu, obnovu nebo opravu drobných venkovských staveb, které neslouží osobnímu užívání ani k podnikání a stojí v obcích do dvou tisíc obyvatel, případně v místní části obce do 500 obyvatel, pokud má obec od 2001 do 5000 obyvatel.

Program byl v minulých letech vždy velmi populární, nejčastěji žádaly o podporu obce. V roce 2022 schválilo MZe celkem 264 žádostí, nejvíce na opravu či obnovu božích muk a křížů, druhým nejčastějším předmětem žádosti byly kapličky a zvoničky.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a následně ji žadatel pošle do 5 pracovních dnů spolu s přílohami v listinné podobě na MZe.

Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde.


Téma: Samospráva a regiony, Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Obrázek: Pixabay
01.02.2023 (autor Redakce)Související

MPO navýšilo alokaci na rekonstrukci veřejného osvětlení

vydáno 17.03.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo alokaci na rekonstrukci veřejného osvětlení o 800 milionů korun. Zároveň resort prodloužil termín pro podávání žádostí do programu. Žádosti bude možné podávat až do 31. 12. 2024.

Téma: Samospráva a regiony

Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

vydáno 15.03.2023

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o...

Téma: Samospráva a regiony

Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

vydáno 15.03.2023

MŽP přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení,...

Téma: Samospráva a regiony / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz