https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Kontroluje dodržování zákona o ochraně ovzduší

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Česká inspekce životního prostředí
a) provádí kontroly měření emisí (§ 6)
b) ukládá opatření ke zjednání nápravy (§ 22)
c) vydává rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek (§ 26, příloha č. 2)
d) dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných (§ 27).

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz