Provádí zápis do zvláštní matriky

Základní informace o činnosti:

Vyřizuje žádosti o zápis narození, manželství a úmrtí českých občanů, k nimž došlo na území cizího státu, případně žádosti o zápis matričních událostí bývalých cizích státních občanů, kteří získali české státní občanství. Po provedení zápisu se vyhotovují matriční doklady - rodné, oddací nebo úmrtní listy. Zvláštní matrika vykonává státní správu na tomto úseku s působností pro celé území České republiky.
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na
a) území cizího státu,
b) zastupitelském úřadu České republiky,
c) námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky,
d) místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují i registrovaná partnerství občana vzniklá na území cizího státu.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz