Rozhoduje jako soud druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodoval v prvním stupni okresní soud

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz