Přijímá žádosti o dávky důchodového pojištění

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany příslušná okresní správa sociálního zabezpečení na předepsaných tiskopisech. Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Žádost o dávku důchodového pojištění, na niž vznikl nárok během výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby nebo výkonu zabezpečovací detence, sepisuje s občany na předepsaných tiskopisech věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence; věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence předkládají žádost do 8 dnů ode dne sepsání příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.
Ustanovení odstavců viz. výše platí obdobně, žádá-li občan o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Necháte si zasílat údaje pro placení daně z nemovitosti e-mailem?

ano  91
ne  67
daň z nemovitosti neplatím  34

Hlasovalo 192 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz