Vydává rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání cizince

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Platnost povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání. Při prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle § 96 zákona 435/2004 Sb. přihlíží krajská pobočka Úřadu práce k situaci na trhu práce.
Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání (§ 91, odst. 1 zákona 435/2004 Sb.). K žádosti je nutno přiložit vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Odnášíte si z obchodu, restaurace apod. účtenku EET?

ano  9
ne  28
občas  10

Hlasovalo 47 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz