Přijímá žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání cizince

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Platnost povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Platnost povolení k zaměstnání podle § 96 zákona 435/2004 Sb., které bylo vydáno na dobu kratšší než 6 měsíců, lze prodloužit, nejdéle vššak tak, aby celková doba platnosti povolení k zaměstnání nepřekročila 6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání. Při prodloužení platnosti povolení k zaměstnání přihlíží krajská pobočka Úřadu práce k situaci na trhu práce; to neplatí v případě prodloužení povolení k zaměstnání podle § 95 a 97 zákona 435/2004 Sb.
Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání (§ 91, odst. 1 zákona 435/2004 Sb.). Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydaného podle § 96 zákona 435/2004 Sb. obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 3 zákona 435/2004 Sb. K žádosti je nutno přiložit vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz