Přijímá žádosti o pohřebné

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb
a) dítěti, které ke dni smrti bylo nezaopatřeným dítětem a splnilo podmínky uvedené v § 3 odst. 1, 2 nebo 5 zákona 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře,
b) osobě, která ke dni smrti byla rodičem nezaopatřeného dítěte a splnila podmínky uvedené v § 3 odst. 1, 2 nebo 5 zákona 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře, nebo
c) plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství v případě, že bylo provedeno ze zdravotních důvodů postupem podle zákona 66/1986 Sb. Zákon o umělém přerušení těhotenství, a pokud plod byl vydán k pohřbení postupem podle zákona č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví.
Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz