Přijímá žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem. V kolonce důvod žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy, ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo.
Mezinárodní řidičský průkaz obsahuje tyto údaje:
a) jméno a příjmení držitele,
b) datum a místo narození držitele,
c) fotografii držitele,
d) obec obvyklého bydliště držitele na území České republiky,
e) skupiny vozidel, která je držitel oprávněn řídit,
f) datum vydání mezinárodního řidičského průkazu,
g) datum platnosti mezinárodního řidičského průkazu,
h) název, sídlo a otisk razítka úřadu, který mezinárodní řidičský průkaz vydal,
i) sérii a číslo mezinárodního řidičského průkazu,
j) sérii a číslo řidičského průkazu, na základě kterého byl mezinárodní řidičský průkaz vydán,
k) záznamy o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.
Do mezinárodního řidičského průkazu je možno na žádost držitele řidičského oprávnění zapsat označení, titul nebo vědeckou hodnost.
Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se na jeho návrh pouze jedno označení, jeden titul nebo jedna vědecká hodnost, kterou občan určí. Platnost mezinárodního řidičského průkazu se stanoví shodně s dobou platnosti řidičského průkazu, na jehož základě byl mezinárodní řidičský průkaz vydán, nejdéle však na dobu tří let ode dne vydání, jde-li o mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), a na dobu jednoho roku ode dne vydání, jde-li o mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

Pozn. redakce agend: Od 01.07.2018 je možné požádat o vydání na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz