https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost

Vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Zároveň s ohlášením je držitel řidičského oprávnění povinen předložit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností platný doklad totožnosti a odevzdat řidičský průkaz, jde-li o ohlášení jeho poškození.

Pozn. redakce agend: Od 01.07.2018 je možné požádat o vydání na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz