Přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Registrační značky se člení na
a) standardní, které jsou určeny
1. pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,
2. pro všechna zvláštní vozidla,
3. pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy,
4. pro vozidla vyvezená do jiného státu,
b) na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,
c) zvláštní
1. pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
2. pro manipulační provoz,
3. pro zkušební provoz,
4. pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla,
5. pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla.
„d) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za pošškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  20
od včelaře  247
v obchodě i od včelaře  21
med nekupuji  20

Hlasovalo 308 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz