Přijímá žádosti o stanovení veterinárních podmínek k provádění pokusů na zvířatech

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Uživatel pokusných zvířat je povinen požádat o stanovení veterinárních podmínek pro provádění pokusů pro zvířata, která
a) hodlá použít k pokusu
1. mimo schválené zařízení uživatele pokusných zvířat, nebo
2. ve schváleném zařízení uživatele pokusných zvířat, v případě, že charakter použitých biologických materiálů, zvířat nebo jejich produkty nebo biologické materiály mají nebo lze předpokládat, že budou mít vysoce rizikový charakter, nebo
b) mají být po ukončení pokusu
1. umístěna do chovu odpovídajícího danému druhu pokusných zvířat, nebo
2. dodána na jatky.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz