Přijímá žádosti o schválení a registraci podniku, v němž se zachází s živočišnými produkty, přijímá oznámení o zahájení či ukončení provozování podnikatelské činnosti v oblasti zpracování živočišných produktů

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Osoby, které jako podnikatelé vyrábějí, zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišné produkty v podniku, závodě, popřípadě jiném zařízení, jež jsou pod státním veterinárním dozorem, mají v souladu s předpisy Evropské unie odpovědnost za to, aby v jednotlivých fázích potravinového řetězce nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost živočišných produktů. Jsou povinny v souladu s předpisy Evropské unie požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení, oznámit krajské veterinární správě datum zahájení činnosti a provozovat ji až po schválení, popřípadě registraci a oznamovat krajské veterinární správě změny údajů rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Pobíráte některé příspěvky od státu?

ano  14
ne  55

Hlasovalo 69 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz