Zemědělci mohou opět žádat o dotace na šetrné hubení přemnoženého hraboše

Další dotační výzvu zaměřenou na úhradu vícenákladů spojených s ekologicky šetrnou likvidaci přemnožených hrabošů otevírá 16. října Státní fond životního prostředí ČR. Připraveno je 20 milionů korun.

Dotační výzva je vyhlášena z Národního programu Životní prostředí a vztahuje se na oblasti s kalamitním výskytem hraboše polního (potvrzeném ÚKZÚZ). Zemědělci zde mohou na udělenou výjimku hraboše hubit cíleným vkládáním přípravku přímo do děr. Dotace, která jim nahradí zvýšené náklady na aplikaci, je stanovena na 500 Kč na hektar ošetřené plochy. Žadatelé mají současně povinnost provést na pozemcích další preventivní opatření jako je údržba remízků, křovinných pásů a stromořadí či umisťování berliček pro dravé ptáky.

Cílem dotační pomoci je pokrýt zemědělcům zvýšené náklady na šetrnou likvidaci přemnožených škůdců, snížit riziko hospodářských škod na zemědělských plodinách a současně zabránit otravě ptáků, polních zvířat a jiných živočichů.

O úhradu vícenákladů se mohou zemědělci hlásit od 16. října 2023 do 31. ledna 2024 přes Agendový informační systém – AIS SFŽR ČR.

Podrobnosti a dokumenty k dotační výzvě


09.10.2023 (autor Redakce)Související

Prodejci vánočních kaprů musí nahlásit místa prodeje kaprů

vydáno 06.12.2023

Státní veterinární správa (SVS), tak jako každý rok, upozorňuje stánkové prodejce vánočních kaprů, že je třeba nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat. Nahlášená místa prodeje budou zveřejněna na webu SVS. Při následných kontrolách stánků s vánočními kapry se SVS zaměřuje na...

Téma: Ochrana spotřebitele / Zemědělství

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci a využití nových technologií

vydáno 22.11.2023

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Technologie 4.0. O finanční podporu na svou digitalizaci a využití nových technologií mohou žádat malé a...

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání

SZIF přijímá žádosti v rámci Mimořádné podpory zemědělcům v roce 2023

vydáno 19.10.2023

Dne 16. října 2023 zahájil SZIF příjem žádostí v rámci Mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023. Tato mimořádná podpora je poskytována producentům zemědělských odvětvích postižených dopady ruské agrese na...

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz