Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vstoupil v účinnost

Zákon z dílny Ministerstva zdravotnictví přinášející nově možnost odškodnění pro osoby, kterým vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování, nabyl účinnosti k 8. dubnu 2020. Reaguje na dosavadní neexistenci právního titulu, na jehož základě by se mohla poškozená osoba v důsledku očkování úspěšně domoci odškodnění.

„Případů újmy způsobené povinným očkováním je sice méně než promile, ale i tak je nelze zcela vyloučit. A proto je důležité, abychom rodinám, kterých se to již dotkne, pomohli. Jak jsme slíbili, narovnáváme dosavadní neexistenci právního řešení. Věřím, že jsme nyní schopni přinést záruku těm, kteří se očkování obávají, a tím u nás přispět k větší proočkovanosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Závažnou újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát, který uložil povinnost nechat se naočkovat a tím přispět k budování kolektivní imunity populace v České republice, která je významným předpokladem účinné prevence šíření infekčních nemocí, a tedy ochrany veřejného zdraví v České republice. Odškodnění nahrazuje vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění očkovaného a náklady na péči o něj, zdraví nebo domácnost a ztráty na výdělku. Rovněž zahrnuje odškodnění duševních útrap rodičů, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného. Odškodnění je Ministerstvem zdravotnictví vypláceno podle předlohy do půl roku od doručení žádosti, v případě, že není chyba na straně očkujícího lékaře nebo výrobce vakcíny. U žádostí podaných v prvních 6 měsících po účinnosti zákona je lhůta pro posouzení nároku a pro vyplacení náhrady újmy 12 měsíců.

Maximální výše náhrady není stanovena, Ministerstvo zdravotnictví bude postupovat podle občanského zákoníku. Ministerstvo vydá také prováděcí vyhlášku, která jasně definuje k jednotlivým druhům očkování typickou újmu a dobu, ve kterém nastává, a to na základě odborného medicínského posouzení. Jedná se o standardní model, který se užívá v zahraničí. Ministerstvo se na něm shodlo s odbornými společnostmi i občanskými sdruženími. Při posouzení složitých případů může Ministerstvo zdravotnictví ustanovit nezávislou odbornou komisi, která případ posoudí. Vzhledem k obtížnému prokazování se nevyžaduje v řadě případů důkaz příčinné souvislosti.

Nejčastější otázky a odpovědi, vzor žádosti a postup při jejím podání naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.


Téma: Právo a zákony / Zdravotnictví, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Obrázek: Pixabay
09.04.2020 (autor Redakce)Související

Mimořádná opatření - co aktuálně platí

vydáno 02.06.2020

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Téma: Koronavirus / Podnikání / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

Pacienti mohou sdílet svůj lékový záznam s lékaři, lékárníky a klinickými farmaceuty

vydáno 01.06.2020

Od pondělí 1. června začne fungovat sdílený lékový záznam pacienta. Jde o jednu z klíčových funkcionalit informačního systému eRecept. Umožňuje, aby s informacemi o lécích, které se již dnes nachází v centrálním úložišti elektronických receptů, mohli ve prospěch pacientů v rámci poskytování zdravotní péče pracovat...

Téma: Zdravotnictví

Sněmovna schválila novelu zákoníku práce

vydáno 01.06.2020

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce. Součástí novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem na zavedení kratších pracovních úvazků bez složité...

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz