Stavebnictví rozhýbou dotace na zateplení: řemeslníci se přeškolují, materiálů je dostatek

Tuzemské stavebnictví trápí nízký počet zakázek v oblasti výstavby novostaveb. Tolik potřebné oživení přinese masivní rozšíření dotačního titulu Nová zelená úsporám a nová investiční podpora na renovace veřejných budov, financovaná mimo jiné i z Modernizačního fondu.

Oslabenému tuzemskému stavebnictví přichází na pomoc vlna protikrizových opatření v rámci nového programu Nová zelená úsporám a dotace na renovace veřejných budov. Finanční injekce ve výši 100 miliard korun se bude skládat zhruba z 60 miliard soukromých investic vlastníků do rekonstrukce nemovitostí a 40 miliard budou představovat státní dotace na snížení spotřeby energií, tedy zejména na zateplení budov.

„Záměrem programu Nová zelená úsporám je vyvolat vlnu renovací s cílem snížit energetickou náročnost soukromých budov a tím i podstatně snížit výdaje občanů za energie. Aktuální tempo renovací je pomalé, potřebujeme postupně zrychlit až na 3 % budov ročně, abychom zajistili moderní, bezpečné a zdravé bydlení všem domácnostem,“ vysvětluje Petr Hladík, ministr životního prostředí.

Podle analýzy Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) by zmiňované 3 % renovační tempo znamenalo ročně renovovat 6 300 bytových a přes 50 000 rodinných domů. Asociace proto letos očekává významný nárůst poptávky nejen po tepelné izolaci, ale zejména po pracích souvisejících se zateplováním a rekonstrukcí budov.

„Jedná se o jednoznačně prorůstové opatření, které do stavebnictví přiláká investice soukromého sektoru, tedy běžných lidí, kteří rekonstrukce svých nemovitostí zatím odkládali. To platí od založení programu, kdy v letech 2009-11 pomohl českému stavebnictví překonat tehdejší krizi,“ říká Radek Bedrna, ředitel společnosti Knauf Insulation, která je členem AVMI.

Dotace směřující do rezidenčního sektoru, tedy bytů a domů, může pokrýt více než 50 % nákladů na konkrétní energetická opatření, což sníží náklady na celkovou rekonstrukci o desítky procent. „Rekonstrukce starších domů si může vyžádat celkovou investici přes dva nebo i tři miliony korun. Proto je klíčové, že stát pomáhá rodinám investiční podporou pokrýt část nákladů na renovaci týkající se snížení energetické náročnosti, jako je dobré zateplení, výměna oken a další opatření. Potřebné komplexní renovace se tak stávají dostupnější pro více domácností,“ říká architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

Tisíce vlastníků nemovitostí budou mít nyní motivaci realizovat projekty dlouho odkládané kvůli inflaci a růstu cen. „Program nabízí až milionovou finanční podporu na komplexní zateplení rodinných domů a dotaci ve výši 50 až 70 % z přímých realizačních výdajů pro bytové domy. Nízkopříjmoví majitelé bytů mohou získat až 150 tisícový bonus například na zateplení, podobně jako nízkopříjmoví majitelé rodinných domů v programu NZÚ Light,“ shrnuje ministr Petr Hladík s tím, že program bytovky z Nové zelené úsporám se po letní přestávce spouští právě zítra. „Svou investiční podporu si z programu Nová zelená úsporám najde úplně každý. Pro majitele rodinných domů tu máme NZÚ standard, kde dotaci dostanete po realizaci. Dále podprogram Oprav dům po babičce, kde naopak dotaci dostanete předem a využít můžete bonus za každé nezaopatřené dítě. Podporu rodinných domů pak uzavírá NZÚ Light. Pro bytové domy máme také tři kategorie. První je standardní pro fyzické a právnické osoby, kde se dotace vyplácí po realizace. Následuje program pro SVJ a bytová družstva, kde je opět financování předem a bonus za nízkopříjmovou domácnost a poslední kategorií jsou obce, kde je míra podpory až 70 procent,” popsal celou paletu dotací z programu Nová zelená úsporám ministr Hladík.

Spouští se dotace na renovace veřejných budovy

Novinkou je další nabídka dotací na renovace veřejných budov. „Investiční podporu brzy otevřeme budovám nacházejících se na území hl. města Prahy, památkově chráněným či architektonicky cenným budovám a také podpoříme výstavbu mateřských, základních a středních škol v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují,“ říká ministr Petr Hladík. Postupně se budou přidávat další výzvy. Přehled – co kdy se spouští a pro koho je to určené – viz níže.

Řemeslníci se mohou přeškolit na zateplování domů

Velký zájem o zateplení a renovace zvýší poptávku nejen po izolantech, ale i řemeslnících. Pro řadu z nich, kteří přišli o zakázky z důvodu stagnace výstavby novostaveb, to bude vítaná vzpruha. „Menší stavební firmy a řemeslníci nyní mají šanci přeorientovat se na zateplování stávajících domů. Mohou realizovat i práce spojené s rekonstrukcí domu, které je třeba provést před zateplením, typicky hydroizolace, výměna oken či sanace fasády a vyspravení zdiva,“ říká architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

V této souvislosti asociace očekává nárůst zájmu řemeslníků o školení v oblasti aplikace izolantů. Radek Bedrna zdůrazňuje, že hlavním důvodem je to, že kvalitní zateplení domu vyžaduje technicky správné postupy, včetně vhodných kombinací materiálů: „Pro podporu řemeslníků budeme nabízet speciální jednodenní školící akce zaměřené na zateplování budov. Součástí budou i doporučené postupy rekonstrukce domů před realizací zateplení,“ potvrzuje Radek Bedrna, ředitel společnosti Knauf Insulation.

Izolanty jsou a budou i při zvýšené poptávce

Firmy sdružené v AVMI, které představují více než 90 procent tuzemského trhu, jsou schopné pokrýt i zvýšenou poptávku po izolantech. Ty představují nejčastěji desky a role minerální vlny určené pro zateplení fasád, střech a stropů a dále tzv. foukané minerální izolace.

„Výrobní linky jedoucí na plnou kapacitu, například závod Knauf Insulation v Krupce u Teplic, denně vyprodukuje přes 200 tun minerální izolace, což je množství, které by stačilo na zateplení střech 400 rodinných domů. Ročně by tak bylo možné zateplit střechy 146 tisícům majitelů rodinných domů. Můžeme tedy všechny zájemce ubezpečit, že materiál pro zateplení bez problémů obdrží,“ vysvětluje Radek Bedrna z Knauf Insulation.

Do topné sezóny lze zateplit ještě střechu, zbytek až příští rok

Zájemci o zateplení a rekonstrukci domu by neměli investici odkládat. Do letošní topné sezóny stihnou zateplit jen žadatelé, kteří se rozhodnou pro dílčí zateplení. „Rychle lze zateplit místa s největšími tepelnými úniky: stropy a střechu. Zateplení stropů například foukanou minerální vatou je akce na jeden den. Zateplení střechy vatou trvá zhruba týden. Na tyto práce navíc není obvykle potřeba stavební povolení ani ohlášení, protože díky nehořlavosti minerální vaty se nemění požární zatížení," Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.

Zájemci o kompletní zateplení a rekonstrukci rodinného domu rovněž nesmí otálet, i pokud chtějí mít zatepleno až v příštím roce. „V mnoha případech bude muset současně se zateplením proběhnout i zmiňovaná rekonstrukce domu, na což je třeba mít projekt a potřebná povolení. To vše vyžaduje čas, takže celá akce od projektu po realizaci může trvat 6 měsíců i více v závislosti na náročnosti rekonstrukce," vysvětluje Marcela Kubů.

Přehled investiční podpory pro veřejné budovy

Aktuálně jsou otevřené dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí

  • Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina - opzp.cz/dotace/38-vyzva.
  • Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj - opzp.cz/dotace/37-vyzva.

V říjnu se otevřou další tři výzvy z Modernizačního fondu

  • Výzvy ENERGov č. 1/2023 - Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře – pro území hl. m. Prahy
  • Výzvy ENERGov č. 2/2023 - Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře – památkově chráněné budovy a architektonicky cenné stavby
  • Výzvy ENERGov č. 3/2023 – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře – Podpora efektivní výstavby mateřských, základních a středních škol

19.09.2023 (autor Redakce)Související

Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí

vydáno 25.04.2024

Finanční správa začala poplatníky vyrozumívat o nové výši daně z nemovitých věcí. Zhruba milion držitelů datových schránek obdrží údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím, bezmála dalšímu milionu poplatníků přihlášených k zasílání e-mailem budou údaje doručeny do jejich e-mailové schránky. Ostatním poplatníkům...

Téma: Bydlení / Daně

Změny v dotačním programu Nová zelená úsporám

vydáno 31.01.2024

Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň zefektivňuje podporu fotovoltaiky na rodinných domech, která bude nově vyšší v kombinaci se zateplením domu. Navýšení alokace zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností. Změny...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

vydáno 18.01.2024

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz