Sněmovna schválila zefektivnění a zrychlení lékařské posudkové služby

Personální posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby je cílem novely zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Do výkonu služby by se nově mohli zapojit odborní nelékařští zdravotničtí pracovníci. Záměrem MPSV je, aby při posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči došlo nejen ke zrychlení, ale aby bylo možné více agendy i v této oblasti vyřídit elektronicky.

Novela míří především na řešení nedostatku posudkových lékařů, na zefektivnění činností lékařské posudkové služby (LPS) a zrychlení procesu posuzování zdravotního stavu. „Pro osoby se zdravotním postižením je podpora od státu v jejich nepříznivé sociální situaci zásadní, novela zákona zajistí, by se tito lidé dostali k potřebné pomoci rychleji,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Díky našemu návrhu, který dnes prošel ve sněmovně třetím čtením, budou nově posudkovým lékařům pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posudkový lékař pak potvrdí svým podpisem správnost posudku. Reagujeme tak na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů,“ uvedl k návrhu zpravodaj tisku a předseda sociálního výboru Poslanecké sněmovny Vít Kaňkovský. „Posuzovaní, kterými jsou zejména osoby se zdravotním postižením, se tak k posouzení invalidity, příspěvku na péči či na kompenzační pomůcku dostanou včas. Odstraní se tak mnohdy neakceptovatelné prodlevy ve zpracování posudků,“ doplnil Kaňkovský.

Cílem návrhu jsou změny v procesu posuzování zdravotního stavu ze strany LPS, a to jak po stránce personální – úprava kompetencí lékařů i nelékařských pracovníků zavedením nové pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, tak po stránce její činnosti. Předpokládá se vyšší efektivita procesů spojených s činností LPS, nastavení účelné dělby práce a tím i zkrácení délky posudkových řízení.

Klíčovou v celé novele je vytvoření pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka (ONZP), kterým mohou být například všeobecné sestry, dětské sestry, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovníci, zdravotničtí záchranáři nebo fyzioterapeuti. Ti se budou v rozsahu své kvalifikace podílet na plnění úkolů LPS v součinnosti s lékaři Oblastní správy sociálního zabezpečení. Tým složený z ONZP a lékaře tak zvládne podstatně větší objem práce než samotný posudkový lékař a celý proces by se tak zrychlil. Kvalita posudků bude zajištěna právě schválením a podpisem posudkového lékaře správy sociálního zabezpečení. Cílově by se v rámci oblastních správ sociálního zabezpečení mělo vytvořit zhruba 160 systemizovaných míst ONZP.

Další navrhované změny se týkají problematiky vyžádání lékařského vyšetření pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení, doplnění podkladů o zdravotním stavu poskytovatelem zdravotních služeb, možnosti elektronické komunikace mezi orgánem sociálního zabezpečení, poskytovatelem zdravotních služeb a posuzovanou osobou. Do posudkového procesu se například nově doplní stanovení lhůty, ve které posuzovaná osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Posuzovaná osoba tak získá větší právní jistotu, že veškeré podklady dodala včas.


21.11.2022 (autor Redakce)Související

Ukončení provozu EET a možný dopad na funkčnost pokladních zařízení

vydáno 08.12.2022

Návrh zákona, kterým se ruší povinnost evidence tržeb, nepočítá od 1. ledna 2023 s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Finanční správa upozorňuje podnikatele, že od 1. ledna 2023 bude evidování realizovaných tržeb prostřednictvím pokladních zařízení s...

Téma: Daně / Ekonomika a finance / Podnikání / Právo a zákony

Návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou

vydáno 07.12.2022

Senát schválil návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, a to minimálně v měsíčních intervalech.

Téma: Bydlení / Právo a zákony

Změny u paušální daně od 1. ledna 2023

vydáno 07.12.2022

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč, tj. i v rámci paušálního režimu došlo pro jeho vstup ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz