Sněmovna schválila zefektivnění a zrychlení lékařské posudkové služby

Personální posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby je cílem novely zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Do výkonu služby by se nově mohli zapojit odborní nelékařští zdravotničtí pracovníci. Záměrem MPSV je, aby při posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči došlo nejen ke zrychlení, ale aby bylo možné více agendy i v této oblasti vyřídit elektronicky.

Novela míří především na řešení nedostatku posudkových lékařů, na zefektivnění činností lékařské posudkové služby (LPS) a zrychlení procesu posuzování zdravotního stavu. „Pro osoby se zdravotním postižením je podpora od státu v jejich nepříznivé sociální situaci zásadní, novela zákona zajistí, by se tito lidé dostali k potřebné pomoci rychleji,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Díky našemu návrhu, který dnes prošel ve sněmovně třetím čtením, budou nově posudkovým lékařům pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posudkový lékař pak potvrdí svým podpisem správnost posudku. Reagujeme tak na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů,“ uvedl k návrhu zpravodaj tisku a předseda sociálního výboru Poslanecké sněmovny Vít Kaňkovský. „Posuzovaní, kterými jsou zejména osoby se zdravotním postižením, se tak k posouzení invalidity, příspěvku na péči či na kompenzační pomůcku dostanou včas. Odstraní se tak mnohdy neakceptovatelné prodlevy ve zpracování posudků,“ doplnil Kaňkovský.

Cílem návrhu jsou změny v procesu posuzování zdravotního stavu ze strany LPS, a to jak po stránce personální – úprava kompetencí lékařů i nelékařských pracovníků zavedením nové pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, tak po stránce její činnosti. Předpokládá se vyšší efektivita procesů spojených s činností LPS, nastavení účelné dělby práce a tím i zkrácení délky posudkových řízení.

Klíčovou v celé novele je vytvoření pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka (ONZP), kterým mohou být například všeobecné sestry, dětské sestry, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovníci, zdravotničtí záchranáři nebo fyzioterapeuti. Ti se budou v rozsahu své kvalifikace podílet na plnění úkolů LPS v součinnosti s lékaři Oblastní správy sociálního zabezpečení. Tým složený z ONZP a lékaře tak zvládne podstatně větší objem práce než samotný posudkový lékař a celý proces by se tak zrychlil. Kvalita posudků bude zajištěna právě schválením a podpisem posudkového lékaře správy sociálního zabezpečení. Cílově by se v rámci oblastních správ sociálního zabezpečení mělo vytvořit zhruba 160 systemizovaných míst ONZP.

Další navrhované změny se týkají problematiky vyžádání lékařského vyšetření pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení, doplnění podkladů o zdravotním stavu poskytovatelem zdravotních služeb, možnosti elektronické komunikace mezi orgánem sociálního zabezpečení, poskytovatelem zdravotních služeb a posuzovanou osobou. Do posudkového procesu se například nově doplní stanovení lhůty, ve které posuzovaná osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Posuzovaná osoba tak získá větší právní jistotu, že veškeré podklady dodala včas.


21.11.2022 (autor Redakce)Související

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovitostem s neznámými vlastníky

vydáno 30.11.2023

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se od roku 2014 do 31. října 2023 přispěl k vyřešení 59 037 nemovitostí s nesprávně zapsaným vlastníkem a zahájil šetření u 98 706 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (62 %...

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony

Navýšení rodičovského příspěvku

vydáno 29.11.2023

Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s...

Téma: Právo a zákony / Sociální zabezpečení

Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné SMS

vydáno 27.11.2023

Kyberpodvodníci zkouší stále nové triky, momentálně lákají důvěřivce na finanční příspěvek z fondu prevence. Po příjemci zprávy vyžadují zejména přístupová hesla k bankovním účtům. Slibují až několik tisíc korun. VZP proto znovu varuje, aby lidé takové zprávy ignorovali.

Téma: Právo a zákony / Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz