Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče se od října zvýší

Příspěvky pro pěstouny a děti, které vyrůstají v náhradních rodinách, se od začátku letošního října zvýší. Vládní nařízení počítá s tím, že o 27 % vzroste příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, který nebyl navýšen od roku 2008, vzroste o 35 %. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu z ústavní, pěstounské nebo poručenské péče, se zvýší o 15 %.

„Některé z těchto příspěvků byly naposledy upravované v roce 2008, tedy před 14 lety. Jde přitom o skupiny lidí, které jsou z velké části na příjmech od státu závislé. Vzhledem k rostoucím cenám jsme se proto rozhodli o jejich výrazném navýšení,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
O 27 % se zvýší měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Jde o dávku pěstounské péče, která v praxi nahrazuje výživné. Je daná fixními částkami podle věku a zdravotního znevýhodnění dítěte.Pokud jde o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pak se částky zvyšují. Konkrétní hodnoty pro stupeň postižení a věk dítěte najdete v následující tabulce:V pěstounské, předpěstounské či poručenské péči je v ČR více než 16 tisíc dětí, ve svěřenectví pak přibližně 4 500 dětí. Při splnění podmínek, jako je trvání nezaopatřenosti (studia) a sdílení společné domácnosti s bývalým pěstounem či poručníkem, je možné příspěvek na úhradu potřeb dítěte čerpat i po zletilosti.

Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou dávkou, která slouží na nákup potřebného vybavení pro dítě při příchodu do pěstounské, předpěstounské či poručenské péče. Výše příspěvku se nezměnila od roku 2008, proto vládla sáhla k jejímu mimořádnému růstu o 35%.Ročně je do náhradní rodinné péče s nárokem na tento příspěvek svěřeno přes 2 tisíce dětí v případě dlouhodobé pěstounské a poručenské péče a téměř 700 dětí v případě přechodné pěstounské péče.

Zaopatřovací příspěvek
Zaopatřovací příspěvky pomáhají mladým lidem v období, kdy například ještě studují, a přitom už jsou už zletilí. Mohou je čerpat ale nejvýše do věku 26 let. Od ledna 2022 zmírňují jejich nepříznivou sociální situaci poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku zletilosti či nabytí plné svéprávnosti. Dosud pravidelná dávka činila za splnění určitých podmínek (například při bezúhonnost) 15 000 Kč měsíčně. Nyní se bude zvyšovat o 15 % na 17 250 Kč.

V rámci přechodného období do konce roku 2027 si mohou mladí dospělí odcházející z pěstounské či poručenské péče vybrat, zda budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek nebo dál čerpat pěstounské dávky.

Po ukončení pěstounské nebo ústavní péče mají mladí lidé také nárok na jednorázový příspěvek, který náleží při ukončení nezaopatřenosti (studia) ve výši 25 000 Kč. Ten se nyní se zvyšuje na 28 750 Kč. Ročně je vyplaceno přes 800 těchto jednorázových příspěvků.


22.09.2022 (autor Redakce)Související

Příručka pro nastávající rodiče

vydáno 16.05.2024

Česká správa sociálního zabezpečení s Úřadem práce ČR vydala aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče.

Téma: Nemocenské pojištění / Sociální zabezpečení

Navýšení rodičovského příspěvku

vydáno 29.11.2023

Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s...

Téma: Právo a zákony / Sociální zabezpečení

Rodiny samoživitelek a samoživitelů mohou nadále čerpat náhradní výživné, výplata proběhne i zpětně

vydáno 01.11.2023

Prezident republiky podepsal zákon o prodloužení náhradního výživného o dva roky. Novela z dílny MPSV tak začne platit v listopadu. To pomůže především samoživitelkám a samoživitelům, kteří čelí obtížím při soudním vymáhání stanoveného výživného. Náhradní výživné bude vypláceno i zpětně, aby navázalo na předchozí...

Téma: Právo a zákony / Sociální zabezpečení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz