Novela zákoníku práce

Novelu zákoníku práce, kterou předložilo MPSV schválila vláda. Návrhem především dochází ke transpozici několika směrnic, novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. Novinkou bude mimo jiné možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu. Takzvaným dohodářům přináší novela větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou.

Zákoník nově stanoví pravidla pro home office. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. „Práce na dálku je stále oblíbenější, proto na tento trend reagujeme a blíže upravujeme podmínky, aby byly předvídatelné. Dohoda o home office bude muset být sjednána písemně a pamatujeme také na možnost poskytovat paušální náhradu nejběžnějších nákladů zaměstnanců při práci na dálku,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Paušál za každou hodinu odpracovanou z domova bude dobrovolný, závislý na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Firmy mohou případně setrvat u současné praxe, tedy poskytování prokázaných výdajů. „Záměrem je kompenzovat těm, kdo pracují z domova, náklady za energie, teplo a vodu. Půjde o daňově uznatelnou částku,“ dodal ministr.

Zásadní věcné změny rozšiřují povinnosti zaměstnavatelů. Rozšiřuje se okruh informací, které musí zaměstnavatel písemně poskytnout zaměstnanci při vzniku pracovněprávního vztahu. Lhůta pro poskytnutí této informace se zkracuje z jednoho měsíce na 7 dní. Úpravy se týkají i „dohodářů“. Zaměstnavatel nově bude povinen rozvrhovat pracovní dobu zaměstnancům pracujícím na dohody, a to nejméně 3 dny předem, pokud se nedomluví jinak. S tím souvisí i právo na veškeré překážky v práci. „Velmi důležitou novinkou je pak dovolená, která bude náležet i zaměstnancům pracujícím na dohody. Toto právo jim vznikne ze zákona automaticky při splnění příslušných podmínek. Ty jsou podobné, jako je tomu v případě pracovního poměru,“ uvedl ministr Jurečka.

Záměrem je, aby zákoník práce zohlednil individuální potřeby osob pečujících o děti do 9 let, o své blízké anebo těhotných žen. Pokud požádají o práci z domova nebo na zkrácený úvazek, zaměstnavatel je nově povinen případné nevyhovění takové žádosti písemně odůvodnit. Novela také modernizuje doručování v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe. Cílem je zjednodušení veškerých procesů.

Novelou zákoníku práce se především provádí transpozice evropské legislativy, konkrétně pak směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby. „Tento návrh znamená jednu z nejrozsáhlejších transpozičních novel zákoníku práce za poslední roky. Přinášíme klíčové novinky, které se týkají zaměstnavatelů i zaměstnanců,“ přiblížil ministr Jurečka. Účinnost novely bude záviset na délce legislativního procesu.


06.04.2023 (autor Redakce)Související

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovitostem s neznámými vlastníky

vydáno 30.11.2023

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se od roku 2014 do 31. října 2023 přispěl k vyřešení 59 037 nemovitostí s nesprávně zapsaným vlastníkem a zahájil šetření u 98 706 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (62 %...

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony

Navýšení rodičovského příspěvku

vydáno 29.11.2023

Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s...

Téma: Právo a zákony / Sociální zabezpečení

Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na podvodné SMS

vydáno 27.11.2023

Kyberpodvodníci zkouší stále nové triky, momentálně lákají důvěřivce na finanční příspěvek z fondu prevence. Po příjemci zprávy vyžadují zejména přístupová hesla k bankovním účtům. Slibují až několik tisíc korun. VZP proto znovu varuje, aby lidé takové zprávy ignorovali.

Téma: Právo a zákony / Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz