Novela zákona o státní sociální podpoře

Zvýšení měsíční částky u přídavku na dítě, možnost podání žádostí o tuto dávku a dále o příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné v místě, kde žadatel skutečně žije nebo jednorázové doplacení rodičovského příspěvku. To vše přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která je účinná od 28. 7. 2021.

Zvýšení přídavku na dítě
Nová právní úprava zvyšuje měsíční částky u přídavku na dítě. Nadále platí, že pokud některý člen domácnosti např. pracuje, podniká, pobírá nemocenskou apod., může dávka v daném měsíci vzrůst na tzv. zvýšenou výměru. Ke změně výše měsíčních částek dochází od července 2021 automaticky, není tedy třeba na Úřadu práce ČR o zvýšení dávky speciálně žádat.Novela zároveň rozšiřuje okruh nezaopatřených dětí, které budou mít na dávku nárok. Doposud byl hranicí 2,7násobek životního minima rodiny, nově to je 3,4násobek. Informace o tom, jak o dávku žádat, jaké jsou podmínky pro vznik nároku či kde jsou dostupné formuláře, včetně videospotu s praktickými radami, jsou uvedeny na webových stránkách Úřadu práce ČR (https://www.uradprace.cz/web/cz/pridavek-na-dite1).

Změna místní příslušnosti
Novela umožňuje podávat podklady a žádosti týkající se výše uvedených dávek na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa skutečného pobytu. Tedy tam, kde příjemci dávek nebo ti, kteří o ně nově žádají, žijí. V tomto ohledu už tedy nebude platit, že místně příslušné k vyřízení zmíněných dávek je pracoviště Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu. Obdobně je tomu v případě podání žádostí o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti.

„Cílem této změny je snaha zajistit lepší dostupnost služeb Úřadu práce ČR a vyšší komfort všem, kteří o dávky chtějí žádat,“ uvedl generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon a dodává: „Lidé navíc nemusí na úřad vždy osobně. Žádosti mohou podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem). Další možností je zaslat formuláře poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.“

V rámci přívětivého přístupu nabízí ÚP ČR i možnost objednat se na určitý termín online. Odkaz na online objednání najdete u každého pracoviště pod úředními hodinami. (https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2).

Jednorázové doplacení rodičovského příspěvku
Novela zákona zavádí i další opatření v podobě jednorázového doplacení rodičovského příspěvku. To se bude týkat rodin, u kterých se nejmladší dítě narodí nejdříve v den účinnosti novely, tedy 28. 7. 2021. V praxi to znamená, že Úřad práce ČR vyplatí zbývající část rodičovského příspěvku, který rodina nestačila vyčerpat do zákonem stanovené celkové výše (300 tis. Kč, u vícerčat 450 tis. Kč). Jednorázová výplata rodičovského příspěvku proběhne poté, co rodič oznámí ÚP ČR, že se do rodiny narodilo nové nejmladší dítě. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu samostatně výdělečně činný. O jednorázové výplatě částky nevede ÚP ČR řízení, ani nevydává rozhodnutí. ÚP ČR zašle oprávněné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto postupu je možné podat písemné námitky.

Zároveň nebude Úřad práce ČR u nezaopatřených dětí nově započítávat příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr), a to v případě dávek státní sociální podpory vázaných na příjem (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a porodné).

Kde lidé najdou potřebné informace
Požádá-li člověk o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně umístil na svých webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky-videa) a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace. Na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz – jsou zájemcům k dispozici i další praktické podrobnosti, včetně „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě definovaných, a tedy nejvíce frekventovaných, otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti. V případě obecných dotazů pak klientům poradí operátoři Call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz, rodicak@uradprace.cz).


Téma: Právo a zákony / Sociální zabezpečení, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: uradprace.cz
28.07.2021 (autor Redakce)Související

Mimořádná a ochranná opatření - co aktuálně platí

vydáno 22.09.2021

V neděli 11. dubna skončil v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

Právo vyžadovat zaplacení neuhrazené pokuty

vydáno 22.09.2021

Právo vyžadovat zaplacení neuhrazené pokuty získají nově policisté, celníci a strážníci.

Téma: Doprava / Právo a zákony

S rozvojem internetové obchodování vzrostly počty porušení zákonů

vydáno 20.09.2021

Česká obchodní inspekce se zaměřila ve 2. čtvrtletí 2021 na kontroly internetových obchodů.

Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz