Nová zelená úsporám Light se v půlce ledna otevře ještě většímu okruhu domácností

Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti díky zateplení, výměně oken a vchodových dveří i solárnímu ohřevu vody významně ušetří na výdajích za energie už letos a dál i v příštích letech. Kvůli nutnému navýšení alokace a rozšíření okruhu žadatelů je program na krátkou dobu pozastaven a s tří miliardovým vkladem bude 17. ledna 2024 opět spuštěn. Škála podporovaných opatření zůstává stejná. Zpřesní se pouze některé podmínky, které především seniory ochrání před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory.

Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light byl spuštěn 9. ledna 2023 a hned na startu vyvolal velkou vlnu zájmu ze strany žadatelů. Původně alokovaná částka ve výši 1,5 miliardy korun byla několikrát navyšována až na současných 6 miliard korun.

Dotace byla doposud určena pro příjemce starobního důchodu, pro lidi se třetím stupněm invalidity a pro domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

Nová zelená úsporám Light nabízí dotace na rychlé a snadno realizovatelné renovace zahrnující zateplení fasády, podlahy, střechy, stropu, výměnu oken a vchodových dveří a instalaci solárních systému na ohřev vody. Peníze jsou žadatelům vypláceny zálohově předem a mohou pokrýt až 100 % vynaložených nákladů. Dobře nastavené parametry dotace zajišťují dostupnost finančních prostředků pro domácnosti, které by z finančních důvodů nedosáhly na standardní program Nová zelená úsporám.

Od 17. ledna 2024 budou moct o finanční prostředky na jednoduché renovace a solární ohřev požádat i rodiny pobírající přídavky na děti. Žadatelé mohou čerpat až 150 tisíc korun na zateplení zahrnující i výměnu oken a vchodových dveří a 90 tisíc korun na instalaci systému na solární ohřev vody s novou akumulační nádrží (bojlerem), nebo 60 tisíc korun na systém bez nové akumulační nádrže.

V případě solárního ohřevu vody budou přesněji definovány nároky na instalované systémy. Požadována bude větší plocha termických solárních panelů a vyšší minimální instalovaný výkon fotovoltaických panelů. V případě termického i fotovoltaického systém bude povinná ochrana proti opaření a přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu fotovoltaického systému bude automatické (nikoliv manuální). Zpřesní se také požadavky na kvalitní montáž oken a dveří, aby byla v souladu s normou ČSN 74 6077.

Podpora se dále rozšiřuje na byty v bytových domech ve vlastnictví SVJ a bytových družstev. Bude se vztahovat na výměnu oken v těch bytech, ve kterých nebyla okna vyměněna v rámci celkové rekonstrukce domu. „Pokud například SVJ rozhodlo a zrealizovalo výměnu oken v bytovém domě, ale zbyla nízkopříjmová domácnost, která bohužel neměla dostatek financí a okna tím pádem vyměnit nemohla, tak tato domácnost od nás nyní dostane příspěvek, aby mohla i ona výměnu oken dokončit. Peníze je navíc možné získat formou zálohy předem,“ popsal ministr Hladík.

I v nové etapě bude žadatelům samozřejmě k dispozici rozsáhlá poradenská síť specialistů z MAS a EKIS. Jejich úlohou bude i nadále asistence při výběru úsporných opatření, podání a administraci žádostí, doložení realizace a též pomoc při jednání s realizačními firmami.

„Důrazně doporučujeme žadatelům konzultovat smlouvy o instalaci solárních systémů s našimi poradci z MAS a EKIS ještě před jejich podpisem,“ upozorňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Na stránkách programu najdou žadatelé spotřebitelská desatera správné instalace fotovoltaických a fototermických systémů, která obsahují celou řadu rad a doporučení. Chceme, aby se v celé problematice lépe orientovali.“

Více o programu Nová zelená úsporám Light, včetně spotřebitelských desater najdou zájemci na webu novazelenausporam.cz


11.12.2023 (autor Redakce)Související

Změny v dotacích na výměnu kotlů

vydáno 26.06.2024

Od 1. září začne platit zákaz provozu nejstarších kotlů. Kotlíkové dotace, které rozdělovaly kraje, skončí a místo nich nabídne podporu program Nová zelená úsporám. Zájemci o příspěvek tak budou od září žádat pouze u Státního fondu životního prostředí ČR.

Téma: Bydlení / Životní prostředí

Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí

vydáno 25.04.2024

Finanční správa začala poplatníky vyrozumívat o nové výši daně z nemovitých věcí. Zhruba milion držitelů datových schránek obdrží údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím, bezmála dalšímu milionu poplatníků přihlášených k zasílání e-mailem budou údaje doručeny do jejich e-mailové schránky. Ostatním poplatníkům...

Téma: Bydlení / Daně

Změny v dotačním programu Nová zelená úsporám

vydáno 31.01.2024

Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň zefektivňuje podporu fotovoltaiky na rodinných domech, která bude nově vyšší v kombinaci se zateplením domu. Navýšení alokace zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností. Změny...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz