MPSV - Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje balíček opatření na podporu pro zdravotně znevýhodněné. Záměrem je sestavit zacílenou pomoc, ale zároveň nezasáhnout pouze několik úzce vymezených skupin. Změny reagují zejména na stávající inflaci a zdražování energií. Součástí balíčku je například zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP nebo úprava příspěvků na zvláštní pomůcky. Cílem je, aby uvedené změny byly účinné co nejdříve.

„Zdravotně znevýhodněné osoby jsou jednou ze skupin, které jsou růstem cen nejvíce ohrožené. Ve většině případů jsou odkázané na finanční prostředky, na něž mají nárok v rámci systému sociální pomoci. Proto jsme se po seniorech a rodinách s dětmi zaměřili právě na ně,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Na chráněném trhu práce je v současné době zhruba 65 tisíc osob se zdravotním postižením. Jejich počet průběžně roste. Vláda se zavázala aktivně začleňovat OZP do společnosti a na pracovní trh. Aktuálně je maximální výše příspěvku pro zaměstnavatele na každou zaměstnanou OZP 14 600 Kč/měsíc, přičemž by se se zpětnou platností od 1. července měla zvýšit o 600 Kč měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny
Ceny plošin rostou vlivem inflace, specificky na ně dopadá růst cen energií, kontejnerové dopravy i nedostatek některých surovin. Maximální výše příspěvku je v případě plošin 400 000 Kč. Navýšení maximální výše příspěvku na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny pomůže v domácí péči, a umožní setrvat v ní v co nejvíce případech a co nejdéle. Jako adekvátní považuje vláda zvýšení maximální výše příspěvku v případě plošin o 100 000 Kč. V České republice je tento příspěvek přiznáván zhruba 350 osobám ročně.

Podpora pacientů závislých na plicních ventilátorech
Několik stovek pacientů, kteří jsou v domácí péči trvale odkázáni na podporu dýchání pomocí plicních ventilátorů, budou mít v souvislosti se zvýšenými náklady na energie nově možnost zažádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, a to opakovaně.

Podpora rodičů při úmrtí miminka
Perinatální ztráta (od 22. týdne těhotenství, případně krátce po narození) citelně zasáhne oba rodiče. Toto trauma často způsobí sebedestruktivní jednání či rozpad rodin. Proto je vhodné rodičům poskytnout čas pro zpracování skutečnosti o úmrtí miminka. Dnes mohou v této situaci čerpat dovolenou pouze matky. Dostatečná přítomnost druhého rodiče v procesu vyrovnání se s bolestnou ztrátou je však důležitou pomocí při potřebě vypořádat se s úmrtím dítěte. Tomu by mělo napomoci rozšíření dosavadní úpravy práva otců na dávku otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) i v těchto bolestných případech. Po dobu pobírání otcovské bude příslušet zaměstnancům otcovská dovolená.

Podpora osob s nákladnou dietou
U příspěvku na živobytí již existuje samostatná úprava, která umožňuje zvýšení přiznané částky příspěvku na živobytí osoby z důvodu nákladného dietního stravování, a to každý měsíc. Nárok na zvýšenou částku příspěvku na živobytí, která se ovšem nezvyšovala od roku2012, vzniká na základě doporučení příslušného odborného lékaře. Z důvodu výrazného nárůstu cen se budou částky jednorázově valorizovat o 9,5 procenta od letošního října.18.07.2022 (autor Redakce)Související

Sněmovna schválila zefektivnění a zrychlení lékařské posudkové služby

vydáno 21.11.2022

Personální posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby je cílem novely zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Do výkonu služby by se nově mohli zapojit odborní nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Téma: Nemocenské pojištění / Právo a zákony

Od 1. listopadu 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

vydáno 11.10.2022

Změna se především dotkne dávek nemocenského pojištění, jelikož se jich vyplácí zdaleka největší množství.

Téma: Nemocenské pojištění

Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ v povinnostech vůči ČSSZ

vydáno 03.05.2022

Povinnost platit pojistné mají zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění, a osoby samostatně výdělečné činné.

Téma: Nemocenské pojištění / Podnikání / Sociální zabezpečení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz