MMR vyhlásilo výzvu na podporu nestátních neziskových organizací

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Žádosti o dotace je možné podávat pro oblasti Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni. Výzva je otevřena až do 10. června 2022, do 12.00 hodin.

„Nestátní neziskovky významnou měrou pomáhají rozvoji našich regionů, což má pozitivní dopad na životy lidí. Proto je potřeba jejich práci a činnost podporovat. Připravili jsme pro ně celkem 47 milionů korun. Jsem přesvědčen, že finance půjdou na ty nejužitečnější projekty,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice, a to spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace, nadační fondy, ústav, resp. zapsaný ústav.

V rámci hodnocení přijatých žádostí budou podpořeny pouze žádosti spadající do výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022. Podporovány nebudou náklady spojené se samotným provozem NNO ani aktivity, které jsou podpořeny z jiných zdrojů.

Žádost o dotaci je potřeba podat na MMR prostřednictvím datové schránky žadatele. Žádosti budou přijímány do 10. června 2022, do 12 hod. (včetně). 

Veškeré informace k výzvě naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj zde.


Téma: Ekonomika a finance, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: Pixabay
13.05.2022 (autor Redakce)Související

NKÚ - Peněžní prostředky vynaložené na projekty z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v letech 2012 - 2020

vydáno 09.05.2022

Návštěvnická infrastruktura vzdělává, je ale drahá a její přínos k ochraně přírody je neprokazatelný.

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

MPO podpoří modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

vydáno 06.05.2022

Výzva je výlučně zaměřená na rozvodná tepelná zařízení.

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání

Výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu

vydáno 02.05.2022

V podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a v podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C).

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz