Úvodní stránka

MMR podpoří výstavbu komunitních domů pro seniory 105 miliony korun

 

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v týdnu rozhodla o schválených a zamítnutých žádostech o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů, vyhlášeného v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Schváleno bylo uvolnění dotací v celkové výši 105 milionů korun pro 12 projektů.

„Tato pilotní výzva, kterou jsme vyhlásili poprvé v historii Ministerstva pro místní rozvoj, přinesla nové poznatky, které budou zapracovány do programové dokumentace Programu podpora bydlení pro období 2016 – 2021 tak, aby podmínky lépe odpovídaly praxi a umožňovaly vznik ještě kvalitnějších projektů odpovídajících potřebám našich starších spoluobčanů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Výzva k podávání žádostí o dotaci na výstavbu Komunitních domů seniorů byla vyhlášena 20. 5. 2015 a žádosti bylo možné předkládat do 30. 6. 2015. O znění podprogramu byla však veřejnost informována již koncem loňského roku. Do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj bylo ve stanovené lhůtě doručeno 28 žádostí o celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 284 mil. Kč.

„Podpora není zacílena pouze pro „klasické“ seniory, tedy osoby starší 65 let, či pro osoby zdravotně a tělesně postižené, ale je určena pro seniory už od 60 let, u kterých je vysoká pravděpodobnost stále aktivní pracovní produktivity,“ uvedla již dříve Karla Šlechtová.

Další výzva k předkládání žádostí o dotaci na Komunitní domy seniorů, ale i na další podporované investiční aktivity v oblasti bydlení, jako je regenerace panelových sídlišť, výstavba vstupních a pečovatelských bytů, výstavba technické infrastruktury apod., pro rok 2016, bude vyhlášena ve 4. čtvrtletí roku 2015. Doporučujeme žadatelům sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, kde budeme o aktuálních výzvách s předstihem informovat.

Seznam schválených akcí financovaných ze státního rozpočtu naleznete zde http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015.

Podrobné informace o dotačním titulu Komunitní dům seniorů jsou zveřejněny ve znění podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 na webu Ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/getmedia/12665dc0-23e4-4f83-b5ec-3653f58dcf41/43001_priloha-RM_podprogram_PB-2015.pdf.

Téma: Veřejné finance, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: mmr.cz
17.08.2015 (autor Redakce)


Související
 

Mimořádná výzva na podporu dětských skupin

vydáno 05.12.2016

Vzhledem k velkému zájmu o dětské skupiny ze strany rodičů i potenciálních poskytovatelů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou výzvu podporující vznik a následný provoz této služby péče o děti. O dotaci z Operačního programu Zaměstnanost se mohou ucházet neziskové organizace, obce, kraje, vysoké školy...

Téma: Práce a zaměstnanost / Veřejné finance

Prodloužen termín pro podání žádostí o dotaci na sportování dětí

vydáno 05.12.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) obdrželo 4035 žádostí v rámci neinvestičního programu VIII, který je zaměřen na systematickou podporu sportování dětí a mládeže. Jde tedy přibližně o čtvrtinu více než tomu bylo na počátku letošního roku. Vzhledem k velkému zájmu o čerpání z částky čítající 1...

Téma: Veřejné finance / Vzdělání

Na podporu výzkumu jde z OP VVV už 2,5 miliardy korun

vydáno 02.12.2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání registruje už čtyři projekty zaměřené na výzkum, které dostanou dotace. Jedná se o projekty v rámci prioritní osy 1 s názvem Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a v prioritní ose 2 s názvem Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj . Celková výše finanční...

Téma: Veřejné finance / Vzdělání

Anketa
 

Kolik korun letos plánujete utratit za vánoční dárky?


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz