MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun. Prioritně MMR podpoří projekty obcí z hospodářsky a sociálně ohrožených území a strukturálně postižených regionů. Obnovené komunikace pomohou zlepšit kvalitu života tamních obyvatel.

„Zejména menší obce nemají ve svém rozpočtu dostatek peněz na rozsáhlejší rekonstrukce a výstavbu, proto je pro ně podpora MMR důležitá. Starostové a starostky s naším programem každoročně počítají – pravidelně s nimi komunikujeme tak, abychom nejvíce pokryli ty nejpotřebnější oblasti. Letos se ještě více zaměřujeme na obce, které se nacházejí v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Snažíme se tím prosazovat regionálně citlivou politiku,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podpořeno bude celkem 455 žádostí ve výši cca 1 miliarda korun. Tyto prostředky Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo za pokračujících snah o konsolidaci veřejných financí. Informace k vyhodnocení dalších dotačních titulů programu (DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a DT A – Podpora obnovy místních komunikací v podprogramu Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli) budou zveřejněny v průběhu listopadu a prosince tohoto roku.

Seznam vyhodnocených žádostí na obnovu místních komunikací naleznete už teď na webových stránkách MMR.


23.10.2023 (autor Redakce)Související

Změny v dotačním programu Nová zelená úsporám

vydáno 31.01.2024

Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň zefektivňuje podporu fotovoltaiky na rodinných domech, která bude nově vyšší v kombinaci se zateplením domu. Navýšení alokace zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností. Změny...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

vydáno 18.01.2024

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovitostem s neznámými vlastníky

vydáno 30.11.2023

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se od roku 2014 do 31. října 2023 přispěl k vyřešení 59 037 nemovitostí s nesprávně zapsaným vlastníkem a zahájil šetření u 98 706 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (62 %...

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz