https://paclik.eu/portfolio/

Ministerstvo životního prostředí připomíná celoevropský zákaz používání olověných broků v blízkosti mokřadů. Pro snazší orientaci myslivců připravil resort mapu

Olověné broky škodí ve vodních a mokřadních ekosystémech a smrtelně ohrožují převážně vodní ptáky a dravce. Přehled, kde konkrétně evropské nařízení platí, umožňuje mapa Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Za porušení předpisu hrozí pokuty do maximální výše pěti milionů korun. Jeho dodržování sleduje Česká inspekce životního prostředí spolu s Policií ČR.

Od 15. února 2023 platí v členských státech nařízení Evropské komise (2021/57 z 25. ledna 2021) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí.

Nařízení Komise zakazuje ve vzdálenosti do 100 metrů od mokřadů a v nich samotných - vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova ((broků, u nichž je koncentrace olova, vyjádřeného jako kov, rovna nebo vyšší než 1 % hm.) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnostních; - nošení jakýchkoli takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu. Podle nařízení Komise se za mokřad považuje: území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. Evropská komise k aplikaci nařízení a použitého pojmu mokřad zároveň deklarovala, že je nezbytné vycházet z cílů právní úpravy, kterým je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky olova, zejména ochrana ptáků. Je tedy třeba soustředit pozornost na místa, mokřady významné právě z hlediska výskytu ptáků vázaných na vodní plochy a toky či jiné typy mokřadů.

Mapa pro myslivce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro snazší praktické uplatňování nařízení Komise myslivci připravilo mapu mokřadů včetně nařízením chráněného sto metrů širokého pásu kolem nich. Mapa zahrnuje právě ty typy mokřadů, které umožňují výskyt (a případný lov) ptáků vázaných na vodní či mokřadní prostředí (jezera, vodní nádrže, vč. rybníků, navazující rákosiny apod. mokřadní biotopy, vč. rašelinišť a vodní toky od šíře 2m).

Kontroly a pokuty

Příslušným kontrolním orgánem podle chemického zákona k provádění kontrol stanoveného zákazu je Česká inspekce životního prostředí. Více informací zde.


07.09.2023 (autor Redakce)Související

České obce představí v rámci Evropského týdne mobility udržitelné formy dopravy

vydáno 18.09.2023

Evropský týden mobility (ETM), největší evropská kampaň na podporu udržitelné městské mobility, začal v sobotu 16.9.2023 České obce představí udržitelné alternativy městské dopravy v kampani na téma „Neplýtvej energií“. Akce potrvá až do 22.9.2023, kdy ji završí Mezinárodní den bez aut.

Téma: Doprava / Samospráva a regiony / Životní prostředí

MŽP - regulace invazních nepůvodních druhů

vydáno 03.08.2023

Bolševník velkolepý i pajasan žláznatý patří mezi 88 invazních nepůvodních druhů z unijního seznamu. Pro tyto široce rozšířené druhy zpracovávají členské státy tzv. zásady regulace. Pro Česko se jimi stanovují hlavně prioritní typy míst a druhy metod na zásahy proti invazním druhům.

Téma: Životní prostředí

Program Nová zelená úsporám

vydáno 03.07.2023

Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí ve stávající etapě Nové zelené úsporám. Příjem žádostí podle nových podmínek programu se opět otevře v září 2023.

Téma: Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz