Ministerstvo životního prostředí připomíná celoevropský zákaz používání olověných broků v blízkosti mokřadů. Pro snazší orientaci myslivců připravil resort mapu

Olověné broky škodí ve vodních a mokřadních ekosystémech a smrtelně ohrožují převážně vodní ptáky a dravce. Přehled, kde konkrétně evropské nařízení platí, umožňuje mapa Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Za porušení předpisu hrozí pokuty do maximální výše pěti milionů korun. Jeho dodržování sleduje Česká inspekce životního prostředí spolu s Policií ČR.

Od 15. února 2023 platí v členských státech nařízení Evropské komise (2021/57 z 25. ledna 2021) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí.

Nařízení Komise zakazuje ve vzdálenosti do 100 metrů od mokřadů a v nich samotných - vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova ((broků, u nichž je koncentrace olova, vyjádřeného jako kov, rovna nebo vyšší než 1 % hm.) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnostních; - nošení jakýchkoli takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu. Podle nařízení Komise se za mokřad považuje: území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. Evropská komise k aplikaci nařízení a použitého pojmu mokřad zároveň deklarovala, že je nezbytné vycházet z cílů právní úpravy, kterým je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky olova, zejména ochrana ptáků. Je tedy třeba soustředit pozornost na místa, mokřady významné právě z hlediska výskytu ptáků vázaných na vodní plochy a toky či jiné typy mokřadů.

Mapa pro myslivce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro snazší praktické uplatňování nařízení Komise myslivci připravilo mapu mokřadů včetně nařízením chráněného sto metrů širokého pásu kolem nich. Mapa zahrnuje právě ty typy mokřadů, které umožňují výskyt (a případný lov) ptáků vázaných na vodní či mokřadní prostředí (jezera, vodní nádrže, vč. rybníků, navazující rákosiny apod. mokřadní biotopy, vč. rašelinišť a vodní toky od šíře 2m).

Kontroly a pokuty

Příslušným kontrolním orgánem podle chemického zákona k provádění kontrol stanoveného zákazu je Česká inspekce životního prostředí. Více informací zde.


07.09.2023 (autor Redakce)Související

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

vydáno 18.01.2024

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

Změna kompetencí České inspekce životního prostředí od 1. 1. 2024

vydáno 14.01.2024

V souvislosti se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny již České inspekci životního prostředí nebudou příslušet žádné kontrolní kompetence ve vztahu k fyzickým osobám nepodnikajícím. Tuto kompetenci budou mít nadále pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ostatní orgány ochrany přírody....

Téma: Životní prostředí

Nová zelená úsporám Light se v půlce ledna otevře ještě většímu okruhu domácností

vydáno 11.12.2023

Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti díky zateplení, výměně oken a vchodových dveří i solárnímu ohřevu vody významně ušetří na výdajích za energie už letos a dál i v příštích letech. Kvůli nutnému navýšení alokace a...

Téma: Bydlení / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz