Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem je podpořit přechod od ústavní péče ke komunitní, nabídnout lidem s postižením individuální přístup a umožnit jim zůstat se svou rodinou, blízkými a přáteli.

„Ne všichni lidé se zdravotním nebo duševním postižením musí být v ústavech. Mnozí nepotřebují neustálou intenzivní péči, ale třeba jen občas vypomoci s nákupem, chodem domácnosti. Finanční prostředky se mohou využít jak na zajištění těchto konkrétních sociálních služeb, tak i na vybudování chráněných domů, denních a týdenních stacionářů nebo terapeutických dílen,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Dotace umožní obcím, krajům a jejich organizacím vybudovat nová zařízení pro komunitní péči. Z finančních prostředků mohou příjemci zajistit také zázemí pro sociální poradenství, pobytové, ambulantní či terénní sociální služby a další. Díky menšímu kolektivu a individuální péči se klienti mohou dál zapojovat do běžného života a brát za sebe zodpovědnost. V mnoha případech se díky tomu dlouhodobě zlepšuje jejich stav a mají větší radost ze života.

58. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 2 227 469 370 korun z EFRR. U výzvy je požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP). Celková částka je stanovena dle jednotlivých krajů následovně:

 • Karlovarský kraj – 56 100 000 Kč
 • Ústecký kraj – 88 019 370 Kč
 • Liberecký kraj – 214 200 000 Kč
 • Královéhradecký kraj – 473 280 000 Kč
 • Pardubický kraj – 224 400 000 Kč
 • Olomoucký kraj – 448 800 000 Kč
 • Moravskoslezský kraj – 258 060 000 Kč
 • Zlínský kraj – 464 610 000 Kč 

59. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodových regionů a je v ní k dispozici 1 328 460 000 korun z EFRR. U výzvy je také požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP). Přidělená částka je stanovena dle jednotlivých krajů takto:

 • Středočeský kraj – 315 155 368 Kč
 • Kraj Vysočina – 522 944 246 Kč
 • Jihomoravský kraj – 490 360 386 Kč  

Projekty musí splňovat Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (viz webové stránky MPSV).

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

31.10.2023 (autor Redakce)Související

Změny v dotačním programu Nová zelená úsporám

vydáno 31.01.2024

Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň zefektivňuje podporu fotovoltaiky na rodinných domech, která bude nově vyšší v kombinaci se zateplením domu. Navýšení alokace zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností. Změny...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

vydáno 18.01.2024

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovitostem s neznámými vlastníky

vydáno 30.11.2023

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se od roku 2014 do 31. října 2023 přispěl k vyřešení 59 037 nemovitostí s nesprávně zapsaným vlastníkem a zahájil šetření u 98 706 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije (62 %...

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz