Kontroly zaměřené na odhalování nelegální práce

V uplynulém roce 2022 bylo při kontrolách Státního úřadu inspekce práce odhaleno přes 2,5 tisíce nelegálně pracujících osob a za umožnění výkonu nelegální práce vyměřeny pokuty v celkové výši téměř 176 miliónů korun. Kontroly probíhaly v rámci naplánované a průběžně realizované kontrolní činnosti se zohledněním přijatých podnětů ke kontrole.

Z celkového počtu 18 550 kontrol provedených Státním úřadem inspekce práce v roce 2022 bylo 6 571 kontrol zaměřených přímo na odhalování nelegálního zaměstnávání, při kterých byla oblastními inspektoráty zjištěna nelegální práce u 743 subjektů. Kontrolami bylo odhaleno 2 560 nelegálně zaměstnaných osob. V 474 případech se jednalo o občany České republiky, ve 79 případech o občany Evropské unie (nejčastěji občany Slovenska, Maďarska a Rumunska) a v 2 007 případech o cizince, občany třetích zemí (nejčastěji občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu). Ačkoliv se množství provedených kontrol zvýšilo v porovnání s lety 2020 a 2021, které byly poznamenány pandemií covid-19, počty nelegálně pracujících osob zjištěných při kontrolách orgánů inspekce práce byly nižší. Důvodem je zejména úprava přístupu osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou na trh práce, kdy se tito považují za cizince s trvalým pobytem a již nepotřebují např. povolení k zaměstnání či zaměstnaneckou kartu.  

RokPočet osob zjištěných při nelegální práci
občané ČRobčané EUcizincicelkem
20167601931 3372 290
20177672341 9172 918
20187632253 5954 583
20196222073 5134 342
20205561412 4133 110
20213122882 6953 295
2022474792 0072 560
Počty nelegálně zaměstnaných občanů ČR, EU a cizinců v letech 2016–2022

Za umožnění výkonu a výkon nelegální práce bylo v roce 2022 zaměstnavatelům uloženo celkem 754 pokut v celkové výši 175 931 000 Kč.

Největší počet osob při výkonu nelegální práce odhalil Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, a to celkem 512 nelegálně pracujících osob. Druhým oblastním inspektorátem s nejvyšším počtem odhalených případů nelegálního zaměstnávání byl Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.
Nejčastěji byly v roce 2022 odhalovány nelegálně pracující osoby na pracovištích zaměstnavatelů sektoru stavebnictví, zpracovatelského průmyslu a sektoru velkoobchod a maloobchod.

Z pohledu velkosti zaměstnavatele se nelegálního zaměstnávání dopouštěli nejčastěji malí zaměstnavatelé (do 9 zaměstnanců, resp. 10–49 zaměstnanců) nebo zaměstnavatelé se 50–249 zaměstnanci.

Při organizaci a provádění kontrol orgány inspekce práce spolupracovaly s dalšími orgány státní správy. Jednalo se především o spolupráci se Službou cizinecké policie, celními úřady, pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Generálním finančním ředitelstvím a Úřadem práce ČR. Rovněž probíhala intenzivní spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení, zejména v oblasti ověřování příslušnosti k právním předpisům v souvislosti se zaměstnáváním cizinců.


01.03.2023 (autor Redakce)Související

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

vydáno 21.03.2023

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

Téma: Daně / Podnikání

ČOI - Průměrně 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon

vydáno 20.03.2023

Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání / Právo a zákony

Plocha orné půdy obhospodařované ekologicky se mezi lety 2020-2021 rozrostla

vydáno 20.03.2023

Ekologické zemědělství je v České republice na vzestupu. Zatímco v roce 2020 bylo ekologicky obhospodařováno více než 93 tisíc hektarů orné půdy, o rok později to už bylo téměř 103 tisíce hektarů.

Téma: Podnikání / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz