Kontroly bezpečnosti hraček

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách hraček i v 2. čtvrtletí 2023. Celkem zkontrolovala 372 modelů hraček určených pro děti do 14 let a u 233 modelů zjistila nedostatky. Jako nebezpečné vyhodnotila dva modely, které byly nahlášeny do mezinárodního výstražného systému Safety Gate.

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2023 kontrolovala, zda byly splněny základní požadavky na bezpečnost hraček určených pro děti do 14 let (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky). Kontroly hraček byly především zaměřené na značení hraček, průvodní dokumentaci a informace pro spotřebitele a též se kontroly zaměřovaly na bezpečnost hraček.

V průběhu 2. čtvrtletí 2023 uskutečnili inspektoři ČOI 126 kontrol (123 kontrol u distributorů, 2 kontroly u výrobců, 1 kontrolu u dovozce do EU). Celkem zkontrolovali 372 modelů hraček a u 233 modelů zjistili tyto administrativní nedostatky:

  • 129 x - nedostatky v identifikaci výrobce hračky
  • 107 x - chybějící označení výrobků značkou shody CE
  • 91 x - nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)
  • 90 x - nedostatky v identifikaci dovozce
  • 65 x - nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem
  • 55 x - nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)

Vzhledem ke zjištěným administrativním nedostatkům u kontrolovaných hraček, požádali inspektoři ČOI v průběhu kontrolní akce příslušné osoby o předložení ES prohlášení o shodě k 87 modelům hraček, které vykazovaly kumulované nedostatky v průvodní dokumentaci či značení. Ve 45 případech kontrolované subjekty doklad o shodě hračky s požadavky platných právních předpisů ve stanoveném termínu doložily. V 42 případech požadované ES prohlášení shody kontrolním pracovníkům předloženo nebylo. Rádi bychom tímto upozornili, že v případě chybějících varovných upozornění mohou mít tato zjištění vliv i na celkovou bezpečnost nabízených hraček.

V průběhu 2. čtvrtletí 2023 byly vyhodnoceny jako nebezpečné a nahlášeny do výstražného systému Safety Gate dva modely hraček odebrané na tuzemském trhu.Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce, za porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, uložila ve 2. čtvrtletí 2023, celkem 76 pokut za 829 500 korun.

Protože jsou hračky v současnosti prodávány nejen v kamenných prodejnách a na tržištích, ale i jako doplňkový sortiment na místech, která nejsou pro prodej hraček typická, bude Česká obchodní inspekce v kontrolách modelů hraček i nadále pokračovat. Též se samozřejmě zaměří i na prodej hraček na internetu, kde prodej těchto výrobků rovněž trvale narůstá. Veškerá zjištění za 2. čtvrtletí 2023 prokázala, že obchodníci opakovaně nedodržují příslušnou legislativu, která je stanovena pro výrobu, dovoz a distribuci hraček

23.08.2023 (autor Redakce)Související

Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

vydáno 27.03.2024

Pokud uvažujete o změně dodavatele elektřiny nebo plynu, vyzkoušejte srovnávač nabídek Energetického regulačního úřadu, nyní s novou funkcí načítání dat z faktury dodavatele. Srovnávač ERÚ aktuálně porovnává nabídky od 33 dodavatelů elektřiny a 30 dodavatelů plynu.

Téma: Ochrana spotřebitele

Nastavení záloh na dodávku energií

vydáno 19.02.2024

Energetický regulační úřad řeší ve zvýšené míře důsledky špatně nastavených záloh na dodávky energií. Ty mohou ve vyúčtování vést nejen k vysokým nedoplatkům (nízké zálohy), ale i přeplatkům (vysoké zálohy) až v řádu desetitisíců, které někteří dodavatelé odmítají svým zákazníkům vracet. V období, kdy mnoha...

Téma: Ochrana spotřebitele

Vysoká kvalita potravin oceněných značkami KLASA a Regionální potravina

vydáno 24.01.2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně uskutečňuje kontrolní akce se zaměřením na potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2023 potvrdily, obdobně jako v minulých letech, jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně...

Téma: Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz