https://paclik.eu/portfolio/

Kontroly bezpečnosti hraček

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách hraček i v 2. čtvrtletí 2023. Celkem zkontrolovala 372 modelů hraček určených pro děti do 14 let a u 233 modelů zjistila nedostatky. Jako nebezpečné vyhodnotila dva modely, které byly nahlášeny do mezinárodního výstražného systému Safety Gate.

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2023 kontrolovala, zda byly splněny základní požadavky na bezpečnost hraček určených pro děti do 14 let (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky). Kontroly hraček byly především zaměřené na značení hraček, průvodní dokumentaci a informace pro spotřebitele a též se kontroly zaměřovaly na bezpečnost hraček.

V průběhu 2. čtvrtletí 2023 uskutečnili inspektoři ČOI 126 kontrol (123 kontrol u distributorů, 2 kontroly u výrobců, 1 kontrolu u dovozce do EU). Celkem zkontrolovali 372 modelů hraček a u 233 modelů zjistili tyto administrativní nedostatky:

  • 129 x - nedostatky v identifikaci výrobce hračky
  • 107 x - chybějící označení výrobků značkou shody CE
  • 91 x - nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)
  • 90 x - nedostatky v identifikaci dovozce
  • 65 x - nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem
  • 55 x - nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)

Vzhledem ke zjištěným administrativním nedostatkům u kontrolovaných hraček, požádali inspektoři ČOI v průběhu kontrolní akce příslušné osoby o předložení ES prohlášení o shodě k 87 modelům hraček, které vykazovaly kumulované nedostatky v průvodní dokumentaci či značení. Ve 45 případech kontrolované subjekty doklad o shodě hračky s požadavky platných právních předpisů ve stanoveném termínu doložily. V 42 případech požadované ES prohlášení shody kontrolním pracovníkům předloženo nebylo. Rádi bychom tímto upozornili, že v případě chybějících varovných upozornění mohou mít tato zjištění vliv i na celkovou bezpečnost nabízených hraček.

V průběhu 2. čtvrtletí 2023 byly vyhodnoceny jako nebezpečné a nahlášeny do výstražného systému Safety Gate dva modely hraček odebrané na tuzemském trhu.Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce, za porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, uložila ve 2. čtvrtletí 2023, celkem 76 pokut za 829 500 korun.

Protože jsou hračky v současnosti prodávány nejen v kamenných prodejnách a na tržištích, ale i jako doplňkový sortiment na místech, která nejsou pro prodej hraček typická, bude Česká obchodní inspekce v kontrolách modelů hraček i nadále pokračovat. Též se samozřejmě zaměří i na prodej hraček na internetu, kde prodej těchto výrobků rovněž trvale narůstá. Veškerá zjištění za 2. čtvrtletí 2023 prokázala, že obchodníci opakovaně nedodržují příslušnou legislativu, která je stanovena pro výrobu, dovoz a distribuci hraček

23.08.2023 (autor Redakce)Související

Výsledky dozoru Státní veterinární správy v restauracích a jídelnách v prvním pololetí 2023

vydáno 25.09.2023

Již řadu let inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provádějí také dozor nad hygienou a skladováním surovin živočišného původu v provozovnách veřejného stravování. V prvním pololetí letošního roku provedli v restauracích či jídelnách více než 1300 kontrol. Nějakou závadu zjistili ve 113 případech, tedy zhruba u...

Téma: Ochrana spotřebitele

Desatero pro spotřebitele od Energetického regulačního úřadu

vydáno 12.09.2023

Energetický regulační úřad (ERÚ) pokračuje ve své informačně-osvětové kampani #AktivneNaEnergie. Nově zpracoval desatero rad, v němž spotřebitelé najdou tipy, jak být aktivní, a předcházet tak problémům.

Téma: Bydlení / Ochrana spotřebitele

ČOI kontrolovala nové povinnosti prodávajících při poskytování slev z cen výrobků

vydáno 15.08.2023

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 6. 1. do 30. 6. 2023 kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně na dodržování ust. § 12a, které vychází z čl. 6a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených...

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz