https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost

Jakým způsobem mohou volit lidé se zdravotním postižením?

V pátek a sobotu 12. a 13 ledna 2018 proběhne první kolo volby prezidenta České republiky. V této souvislosti chceme upozornit, že lidé se zdravotním postižením mají právo na úpravu volebního procesu tak, aby mohli také platně odevzdat svůj hlas.

Ombudsmanka nově monitoruje dodržování práv plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Ta ve svém článku 29 garantuje právo účastnit se veřejného života včetně práva volit a být volen.

Co dělat, pokud je pro Vás volební místnost nepřístupná?
Zažádejte na příslušném obecním úřadě o návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou v místě vašeho bydliště.
Jednoduchou žádost obsahující informaci o nepřístupnosti volební místnosti, místě vašeho bydliště a vhodném čase návštěvy lze zaslat emailem, nebo vyřídit telefonicky či osobně.

Co dělat, pokud nechcete volit v místě bydliště nebo pokud je pro vás vaše volební místnost nepřístupná?
Zažádejte si o voličský průkaz na obecním úřadě v místě vašeho bydliště, ten vás opravňuje k volbě v jakékoli volební místnosti.
Je možné podat žádost osobně, dopisem či elektronicky datovou schránkou. K písemné žádosti musí být kromě základních údajů o osobě přiložen i úředně ověřený podpis a informace, jakým způsobem si volič voličský průkaz vyzvedne.
Voličský průkaz je nutné si vzít s sebou do volební místnosti.
Pro nadcházející první kolo volby prezidenta České republiky již tato možnost není dostupná. Na druhé kolo volby lze o průkaz zažádat obdobně – dopisem do 19. ledna 2018 a osobně na obecním úřadě do 24. ledna 2018.

Co dělat, pokud potřebujete dopomoc další osoby při volbě?
Máte právo, aby vám s potřebnými úkony pomohla další osoba: může se jednat o přečtení hlasovacího lístku, vložení do obálky atd.
Kdo všechno může poskytnout asistenci při volbě? Musí se asistent také prokazovat?
Musí se jednat o voliče. Jeho výběr je na vás a nemusí se nijak prokazovat.
Tuto pomoc nesmí poskytnout člen volební komise.

Co dělat, pokud je vaše svéprávnost omezena?
Vaše volební právo je omezeno pouze, pokud je tato informace uvedena přímo ve výroku rozhodnutí o omezení svéprávnosti.
Pokud se tato informace nachází pouze v odůvodnění, nemá vliv na výkon volebního práva a můžete se voleb zúčastnit.

Co dělat, pokud nejste zařazen do seznamu voličů kvůli omezené svéprávnosti?
Doporučujeme si s sebou do volební místnosti vzít rozsudek o omezení svéprávnosti a prokázat se jím u volební komise.
Pokud vám podle něj volební právo náleží, volební komise je povinna volbu umožnit.


Téma: Volby, Zdroj: Veřejný ochránce práv, Obrázek: Pixabay
12.01.2018 (autor Redakce)Související

Volby 2020 - zastupitelstva krajů a Senát

vydáno 26.08.2020

Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.

Téma: Koronavirus / Právo a zákony / Volby

Volby do Evropského parlamentu

vydáno 30.01.2019

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019.

Téma: Volbywww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz