https://paclik.eu/portfolio/

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona

Oblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti pracovněprávních vztahů (364 pokut), bezpečnosti práce (345), za nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (288) a za nelegální zaměstnávání (232). Ve 132 případech byly pokuty uděleny za nesoučinnost. Porušení zákona bylo zjištěno u 3 531 z celkového počtu 6 982 dokončených kontrol, tedy v 51 procentech všech kontrol.

Nejvíce dokončených kontrol bylo zaměřeno na oblast bezpečnosti práce (2 695 kontrol) a odhalování nelegálního zaměstnávání (2 525). Dále inspektoři práce kontrolovali pracovněprávní vztahy (1 396) a dodržování zákona o zaměstnanosti (303 kontrol). Mimo kontrolní činnost také inspektoráty práce jen v letošním roce vydaly 704 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, ve 336 případech se účastnily kolaudačních řízení, 91krát provedly dílčí prověrky v rámci programu Bezpečný podnik, přijaly 2 013 podnětů ke kontrole a služeb bezplatného pracovněprávního poradenství využilo jen za první čtyři měsíce letošního roku 3 910 zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů.

Nejčastěji bylo inspektory práce zjištěno porušení zákona v oblasti bezpečnosti práce (6 395 případů), dále v oblasti pracovněprávních vztahů (2 443), při odhalování nelegálního zaměstnávání (1 308) a dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (658).

V plné polovině všech dokončených kontrol bylo zjištěno porušen zákona. Nejvíce porušení právních předpisů bylo kontrolami odhaleno v oblasti zákona o zaměstnanosti, kde pochybení ukázalo až 82 procent kontrol.

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj dokonce odhalil porušení právních předpisů u 93 procent dokončených kontrol zaměřených na dodržování zákona o zaměstnanosti. U kontrol bezpečnosti práce zjistilo 70 procent kontrol porušení zákona, v oblasti pracovněprávních vztahů to bylo 52 procent a v oblasti odhalování nelegálního zaměstnávání 27 procent.

Uložené pokuty se nejčastěji pohybovaly v rozmezí do 99 999 Kč a 100 000–199 999 Kč. Výjimkou ale nebyly i vyšší pokuty, především za nelegální zaměstnávání a nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti, kde byly uděleny i pokuty v rozmezí 1–5 miliónů korun. Za porušení zákona o zaměstnanosti už byly v letošním roce dokonce uloženy i dvě pokuty přesahující 5 miliónů korun.


06.06.2023 (autor Redakce)Související

Poslanci schválili novelu zákoníku práce

vydáno 13.09.2023

Poslanecká sněmovna 12.9.2023 schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře....

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost

Žadatelům o dávky odpadne povinnost dokládat potvrzení o příjmu

vydáno 01.09.2023

Klienti Úřadu práce ČR nově nebudou muset u žádostí o dávky povinně dokládat své příjmy. Stačí, aby úřadu dali souhlas a ten si jejich příjmy opatří sám tím, že k jejich doložení vyzve zaměstnavatele.

Téma: Zaměstnanost

Novela bodového systému - změny začnou pro řidiče platit od ledna 2024

vydáno 31.08.2023

Bodový systém se dočkal největší aktualizace od svého zrodu v roce 2006. Novela zjednodušuje i zpřehledňuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější a nejnebezpečnější přestupky.

Téma: Doprava / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz