Česká národní banka vydává nový vzor bankovky 5 000 Kč

Česká národní banka vydala do oběhu nový vzor bankovky 5 000 Kč s letopočtem 2023. Pětitisícikoruna doplní v oběhu dva stávající vzory z let 1999 a 2009. Ty zůstávají i nadále v platnosti. Důvodem pro vydání nové bankovky je provedení nezbytných změn v technologii tisku ve Státní tiskárně cenin. O chystané emisi ČNB informovala už v květnu letošního roku.

Nová pětitisícikoruna je v pořadí 30. emisí korunové bankovky od vzniku samostatné České republiky v lednu 1993. Má stejné parametry a ochranné prvky jako poslední vydaná pětitisícikoruna vzor 2009. Od vzorů 1999 a 2009 ji lidé rozpoznají podle rozdílného roku vydání a podpisu guvernéra.

Rozdíly vyplývající z jiné technologie tisku nejsou pro veřejnost pouhým okem rozpoznatelné. Odlišení pětitisícikorun tištěných novou technologií od těch původních je však potřebné ke sledování oběhu bankovek ze strany centrální banky.

ČNB začne novou bankovkou postupně nahrazovat stávající pětitisícikoruny z roku 2009 a 1999, a to v závislosti na míře opotřebení a nutnosti jejich výměny. Tyto staré vzory ale zůstávají i dále v oběhu, není proto nutné je v bankách aktivně vyměňovat za nové.

Pětitisícikoruny mají ze všech českých bankovek nejdelší životnost, příčinou je vysoká nominální hodnota a z ní vyplývající skutečnost, že tyto bankovky lidé běžně nenosí ve svých peněženkách a nepoužívají je při každodenním placení. Proto se méně opotřebovávají. Pětitisícikorun je mezi lidmi nejméně, téměř 29 milionů, což je přibližně 5,5 % z celkového počtu 525 milionů bankovek v oběhu.

Od 25. října 2023 jsou v oběhu české bankovky těchto vzorů:

100 Kč vzor 2018 (vč. vzoru 2018 s přítiskem 100. výročí měnové odluky, emise 31. ledna 2019)

200 Kč vzor 2018

500 Kč vzor 2009

1 000 Kč vzor 2008 (vč. vzoru 2008 s přítiskem 30. výročí ČNB a české měny, emise 8. února 2023)

2 000 Kč vzor 2007

5 000 Kč vzor 1999, vzor 2009, vzor 2023.

Pamětní bankovky vydané od roku 1993:

100 Kč vzor 2019, vzor 2022

Již neplatné vzory bankovek vydané po 1. lednu 1993:

20 Kč vzor 1994 (platnost skončila 31. srpna 2008, výměna již není možná)

50 Kč vzor 1993 (platnost skončila 31. ledna 2007, výměna již není možná), vzor 1994 a vzor 1997 (platnost skončila 31. března 2011, výměna již není možná)

100 Kč vzor 1993 (platnost skončila 31. ledna 2007, výměna do odvolání v ČNB), vzor 1995 a vzor 1997 (platnost obou vzorů skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

200 Kč vzor 1993 (platnost skončila 31. ledna 2007, výměna do odvolání v ČNB), vzor 1996 a vzor 1998 (platnost obou vzorů skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

500 Kč vzor 1993 (platnost skončila 31. ledna 2007, výměna do odvolání v ČNB), vzor 1995 a vzor 1997 (platnost obou vzorů skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

1 000 Kč vzor 1993 (platnost skončila 30. června 2001, výměna do odvolání v ČNB), vzor 1996 (platnost skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

2 000 Kč vzor 1996 a vzor 1999 (platnost obou vzorů skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

5 000 Kč vzor 1993 (platnost skončila 30. června 2001, výměna do odvolání v ČNB)


Téma: Ekonomika a finance, Zdroj: Česká národní banka, Obrázek: Pixabay
26.10.2023 (autor Redakce)Související

Změny v dotačním programu Nová zelená úsporám

vydáno 31.01.2024

Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň zefektivňuje podporu fotovoltaiky na rodinných domech, která bude nově vyšší v kombinaci se zateplením domu. Navýšení alokace zajistí podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností. Změny...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

vydáno 18.01.2024

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci a využití nových technologií

vydáno 22.11.2023

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Technologie 4.0. O finanční podporu na svou digitalizaci a využití nových technologií mohou žádat malé a...

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz