Částky životního a existenčního minima se od ledna zvýší

Částky životního a existenčního minima se od ledna zvýší o 5,2 procenta. Spolu s tím vzrostou i některé sociální dávky, nárok na ně nově získá více lidí. Shodla se na tom vláda, která také prodloužila o tři měsíce poskytování příspěvku pro solidární domácnost a zvýšila příspěvky pro pěstounskou péči. Kabinet také upravil maximum, které mohou dětské skupiny účtovat rodičům.

„Růst cen dopadá na všechny. Prostřednictvím navýšení životního a existenčního minima, které letos vzrostlo už dvakrát, pomáháme těm skutečně nejzranitelnějším. Dalšími opatřeními jsme museli reagovat na vývoj nákladů i v případě dětských skupin a pěstounské péče,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Zvýšení životního a existenčního minima
Od ledna bude podle schváleného návrhu MPSV životní a existenční minimum vyšší o 5,2 procenta, což odpovídá skutečnému nárůstu spotřebitelských cen za období od letošního května do září. Letos přitom již byly tyto částky zvýšeny v dubnu o 10 % a od letošního července o 8,8 %.

Existenční minimum osoby dosáhne 3 130 Kč měsíčně, životní minimum jednotlivce bude měsíčně 4 860 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 4 470 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, bude činit měsíčně:

  • 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
  • 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
  • 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
  • 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Životní i existenční minimum je důležité zejména jako kritérium, ze kterého se vychází při stanovení nároku na některé sociální dávky, případně při výpočtu jejich výše. Jde především o dávky pomoci v hmotné nouzi, některé dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči nebo při pěstounské péči. Významnou roli hraje i v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky a také pro stanovení alimentů.

V souvislosti s úpravou částek životního a existenčního minima se v roce 2023 zvýší výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky státní sociální podpory celkem o 526,9 milionů Kč. Další navýšení výdajů, a to o více 213 milionů Kč, bude souviset s rostoucím počtem příjemců přídavku na dítě. Nárok by nově mělo získat asi 15 tisíc rodičů, kteří měsíčně hospodaří s příjmy nižšími než 3,4násobek životního minima rodiny. V souvislosti se změnou životního a existenčního minima se zvýší i příspěvek při pěstounské péči. Náklady na něj dosáhnou asi 330 milionů Kč.

Prodloužení příspěvku pro solidární domácnost
Vláda o tři měsíce prodlužila poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Ten je určen domácnostem, které zdarma ubytují ukrajinské uprchlíky. Poskytován bude bez dalších úprav až do konce března 2023. Počet podporovaných osob postupně klesá. Zatímco v květnu byly měsíční výdaje na tuto formu pomoci 242,5 milionu korun, v listopadu stát poskytl 20 tisícům domácností příspěvek ve výši 189 milionů korun. Přibližně dvě třetiny uprchlíků s dočasnou ochranou přitom bydlí samostatně a jedna třetina ve sdílené domácnosti s příjemcem příspěvku.

Vzroste maximální možná úhrada pro rodiče využívající dětské skupiny
Dětské skupiny, jimž stát přispívá na obsazená místa, mohou navýšit částku, kterou platí za péči rodiče dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let. Maximální výše úhrady rodičem se zvyšuje ze 4 000 Kč na 4 720 Kč. Neznamená to však, že všechny dětské skupiny k tomuto navýšení úhrad rodičů přistoupí. Aktuální výše maximální úhrady platí od října 2021 a růst odpovídá automatické zákonné valorizaci. Stát významně podporuje budování dětských skupin a zvýšení jejich kapacit prostřednictvím dotačních titulů. Od roku 2016 přispěl na zřízení a provoz 1 444 dětských skupin s celkovou kapacitou 20 tisíc míst. Více informací se dočtete v tiskové zprávě.

Vyšší podpora pro pěstounskou péči Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení, která slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), vzroste od ledna z 36 000 Kč na 39 600 Kč měsíčně za každé dítě. V Česku je přitom aktuálně 51 ZDVOP s kapacitou 668 míst. Pobytu v nich bylo okolnostmi donuceno využít v roce 2021 celkem 1 643 dětí.

Výrazně více dětí se daří umisťovat do pěstounské péče. Příspěvek na její výkon vzroste z nynějších 54 000 Kč na 59 400 Kč za kalendářní rok (4950 měsíčně).

V souvislosti s navrhovanými úpravami státních příspěvků lze v roce 2023 očekávat dopad na státní rozpočet ve výši 103 mil. Kč (pro ZDVOP je to 21,7 mil. Kč ročně, pro pěstouny 81,3 mil. Kč ročně). Některé dávky pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku se upravovaly již od 1. října letošního roku. Konkrétně se příspěvek na úhradu potřeb dítěte zvýšil o 27 %, příspěvek při převzetí dítěte o 35 % a zaopatřovací příspěvek (jednorázový i opakující se) o 15 %.

15.12.2022 (autor Redakce)Související

Příručka pro nastávající rodiče

vydáno 16.05.2024

Česká správa sociálního zabezpečení s Úřadem práce ČR vydala aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče.

Téma: Nemocenské pojištění / Sociální zabezpečení

Navýšení rodičovského příspěvku

vydáno 29.11.2023

Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s...

Téma: Právo a zákony / Sociální zabezpečení

Rodiny samoživitelek a samoživitelů mohou nadále čerpat náhradní výživné, výplata proběhne i zpětně

vydáno 01.11.2023

Prezident republiky podepsal zákon o prodloužení náhradního výživného o dva roky. Novela z dílny MPSV tak začne platit v listopadu. To pomůže především samoživitelkám a samoživitelům, kteří čelí obtížím při soudním vymáhání stanoveného výživného. Náhradní výživné bude vypláceno i zpětně, aby navázalo na předchozí...

Téma: Právo a zákony / Sociální zabezpečení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz